Miljöledningsarbete i Mellerud

Ett miljöledningssystem är ett verktyg för att systematiskt och långsiktigt arbeta för att minska kommunens miljöpåverkan. Kommunerna har en nyckelroll för att lokalt skapa en god miljö och arbeta för en hållbar utveckling.

Innehållet av miljöledningsarbetet hanteras av kommunchefens ledningsgrupp. Miljöstrategerna på Dalslands miljö- och energikontor stöttar Melleruds kommun i miljöledningsarbetet.

Miljöledningsarbetet kan ses som ett hjul som ska leda till en ständig förbättring av miljöarbetet. Genom att planera, följa upp och genomföra framtagna handlingsplaner kan kommunens miljöarbete förbättras.

 


 Miljöledningens årshjul:

 Miljöledningens årshjul

Miljöredovisning – En verksamhetsberättelse avseende kommunens miljöledningsarbete för året som gått. Tas fram av miljöstrategerna årligen.

Miljökonferens – Ett internt seminarium där fortsatt inriktning på miljöledningsarbetet diskuteras. Nya åtgärder/handlingsplaner tas fram alternativt görs detta på dialogmöten inom respektive enhet.

Miljörevision – Genomförs med verksamhetsansvariga vart 3:e år. Miljöstrategerna genomför miljörevisionen och skriver en revisionsrapport. Handlingsplaner och rutiner följs upp. Rekommendationer för det fortsatta miljöarbetet tas fram.

Miljöutbildning – Allas delaktighet är viktig i miljöledningsarbetet. Kommunanställda ska erbjudas miljöutbildning. Behovet av miljöutbildning utreds kontinuerligt.

Sidan uppdaterades 2019-03-15