Miljöanpassad upphandling

Vi hjälper kommunerna med miljökrav i nya upphandlingar och följer även upp hur leverantörerna uppfyller miljökraven i kommunernas olika avtal. Här nedan redovisas uppföljningar av miljökraven i kommunala avtal avseende livsmedel, städkemikalier samt IT-produkter:

Uppföljning gemensamt livsmedelsavtal 2016 

Sammanfattning uppföljning livsmedelsavtal 2016

Uppföljning städkemikalier 2018

Uppföljning miljökrav IT produkter 2019

Mer om inköp och upphandling:

Kemikaliekrav i upphandling - Goodpoint

Att ställa miljö- och sociala krav i upphandling - Goodpoint

Broschyr - Socialt ansvarstagande i offentlig upphandling - Sveriges regioner och landsting

Sveriges regioner och landstings hemsida om hållbar upphandling: www.hållbarupphandling.se

Sidan uppdaterades 2019-04-23