Hållbara IT-produkter

Inköp av IT-produkter utgör en betydande del av kommunernas budget för inköp. Datorer, telefoner, surfplattor etc. har en tydlig och spårbar påverkan på miljö och sociala förhållanden i hela sin produktionscykel – från vaggan till graven.

IT-produkter innehåller flera mineraler och metaller från konfliktområden som tenn, kobolt, koppar, tantal och volfram. Gruvdriften orsakar stor miljöförstöring och vinsten finansierar krig och konflikter i bland annat Kongo. Bromerade flamskyddsmedel, pvc och andra giftiga ämnen är fortfarande vanliga inom elektronikbranschen. Det konstaterar Greenpeace i en ny rapport.

Det finns flera miljömärkningar som ställer krav på både användarnas och miljöns bästa – och krav på socialt ansvarstagande i produktionen. T ex TCO-märket som sitter på 50 procent av världens alla bildskärmar visar att de klarar högt ställda krav på både bra användaregenskaper och låg miljöpåverkan.

Våra barn i skolorna ska få surfplattor som granskats ur miljö- och etisk synpunkt – detta måste vi sträva efter! Vi måste välja och veta vad vi köper. Bra produkter finns att välja och vi ska göra medvetna val. Miljökontoret kan hjälpa till och ta fram underlag ur miljö- och etisk synpunkt.

Rapporter

Behovsanalys från Miljöstyrningsrådet om att minska miljöpåverkan från datorer finns här.

TCO-developments rapport ”Hållbar offentlig upphandling – från retorik till praktik”.

Uppföljning miljökrav på IT-produkter i Dalsland

Under 2018/2019 har en uppföljning utförts av Bengtsfors, Dals-Eds, Melleruds och Färgelandas kommunala IT-avtal för att belysa vilka miljö- och energikrav som har ställts i respektive upphandling.  

Rapporten finns tillgänglig här, tillsammans med andra uppföljningar av miljökrav i kommunala avtal.

Sidan uppdaterades 2020-09-10