Samskapande Grön Omställning


Interreg. Öresund- Kategatt- Skagerack (ÖKS) har beviljat
projektet: "Samskapande grön omställning" 
interregmedel där Energi och klimatsamverkan genom Dalslandskommunernas kommunalförbund kommer att medverka. Hjörrings kommun i Danmark kommer att leda arbetet och övriga partners är Aahlborgs kommun, Aahlborgs Universitet, Chalmers Tekniska Högskola samt Energikontoret Skåne. Projektet kommer att pågå under 3 år. Målet är att skapa en hållbar utveckling i dialog med politiker, tjänstemän, medborgare och näringsliv för att stimulera en ökad efterfrågan och produktion av energi från förnybara källor. 


Projektets hemsida och metodbeskrivning:
Samskapande Grön Omställning

Sidan uppdaterades 2019-04-14