Miljöanpassad upphandling

Vi hjälper kommunerna med miljökrav i upphandlingar och har följt upp hur leverantörer uppfyller miljökraven i livsmedelsleveranser respektive städkemikalier.

Läs mer här:
Uppföljning gemensamt livsmedelsavtal 
Sammanfattning uppföljning livsmedelsavtal
Uppföljning städkemikalier

Mer om inköp och upphandling:

Kemikaliekrav i upphandling - Goodpoint

Att ställa miljö- och sociala krav i upphandling - Goodpoint

 

Broschyr - Socialt ansvarstagande i offentlig upphandling - Sveriges regioner och landsting

Sveriges regioner och landstings hemsida om hållbar upphandling: www.hållbarupphandling.se

Sidan uppdaterades 2019-04-11