LOVA - minskad övergödning på Dalboslätten

Kvinna på bro över Lillån

"LEVA- Minskad övergödning i Lillån på Dalboslätten" startades i februari 2019 och är ett samarbete mellan Dalslands miljö- och energiförbund och Vänersborgs kommun.

LEVA står för "Lokalt Engagemang för Vatten" och är en nationell satsning med förstärkt lokalt åtgärdsarbete mot övergödning i 20 olika pilotområden i Sverige. Ett pilotområde är på Dalboslätten i Vänersborgs- och Melleruds kommuner. Ytterligare samarbetspartners i pilotprojektet är: LRF Västra Götaland, Länsstyrelsen Västra Götaland och Dalbergså-/Holmsåns Vattenråd. Projektet finansieras i huvudsak av statliga bidrag från Havs- och vattenmyndigheten och LOVA-bidrag och där kommunerna är med och medfinansierar.

Under hösten 2019 beviljades projektet LOVA-bidrag på närmare 6 miljoner kronor. LOVA står för "Lokala Vattenvårdsprojekt". Detta innebär att projektet förlängts till 2023 och att projektområdet utökats till hela Dalboslätten. Nu heter projektet alltså LOVA- Minskad övergödning på Dalboslätten. Det kommer finnas ekonomiska medel till åtgärder som förbättrar vattenkvaliteten. För att hinna med arbetet kommer ytterligare en åtgärdssamordnare att anställas. 

LOVA- Minskad övergödning på Dalboslätten drivs av åtgärdssamordnarna Madeleine Svärd, mark/växtagronom och Henrik Ekstrand, biolog. Projektet har en projektgrupp där Dan Gunnardo, Jan Sandell och Katrin McCann från Dalslands miljö- och energiförbund samt Elin Isaksson och Anton Larsson från Vänersborgs kommun deltar. Projektet har stark koppling till förbundets och kommunens arbete med miljökvalitetsnormer för vatten och miljöprogrammets fokusområde "vatten i världsklass".
Syftet med LOVA-projektet är att minska övergödning i vattendragen på Dalboslätten, förbättra vattenkvaliteten och samtidigt behålla en hållbar och effektiv livsmedelsproduktion. Det gäller att hitta rätt åtgärder på rätt plats i landskapet. Detta kan vara t.ex. strukturkalkning, kalkfilterdiken, fosfordammar, våtmarker, precisionsodling, skyddszoner m.m.

Vill du veta mer om projektet? Bor du på Dalboslätten och är intresserad av vad du kan göra för åtgärder på dina marker för förbättrad vattenkvalitet?
Kontakta då någon av våra åtgärdssamordnare.

Följ gärna projektet på vår Facebooksida

 

Sidan uppdaterades 2022-03-04

 

 

Naturvårdsgruppen slutrapport
LEVA- Minskad övergödning i Lillån på Dalboslätten