Olägenheter eller störningar som vi inte har tillsynsansvar för

Här finns information om vem du kan kontakta om du upplever en störning eller olägenhet där miljö - och energikontoret inte har ansvar för tillsynen.

 • Vanvård eller misskötsel av djur.
  Kontakta Länsstyrelsen i västra Götland

 • Störande vilda djur på den egna fastigheten, till exempel grävling, rådjur, räv.
  Fastighetsägaren får själv anlita en skadedjursskytt. För information om skadedjursskytt hör av dig polisen eller länsstyrelsen. Observera! Gäller bara inom detaljplanelagt område. 

 • Påkörda eller skadade vilda djur.
  Vid skadade vilda djur, kontakta polisen, telefon 114 14. Vid döda djur utmed väg, kontakta väghållaren. Vid döda djur på tomt, kontakta markägaren
 • Lösspringande hundar.
  Kontakta polisen, telefon 114 14.

 • Folk som inte plockar upp efter hunden.
  Kontakta polisen, telefon 114 14.

 • Inomhusmiljön i den egna villan, exempelvis mögellukt, fuktproblem, dålig ventilation.
  Kontakta fackman/sakkunnig som får utreda eventuella problem. Våra hälsoskyddshandläggare kan ge dig råd i frågan men åtgärderna ansvar du själv för. 

 • Utomhusmiljön i hyresrätt/bostadsrätt, exempelvis fåglar, katter och skadedjur.
  Kontakta i första hand din fastighetsägare det vill säga hyresvärd/styrelsen. Katter är fredade och du hittar mer information här. Mer om skadedjur hittar du här.
 • Bekämpning av ohyra i den egna fastigheten.
  Kontakta konsulter på området, till exempel Anticimex eller försäkringsbolag.

 • Ordningsrelaterade grannaktiviteter, till exempel missbruk och fester.
  Kontakta i första hand hyresvärden eller styrelsen i bostadsrättsföreningen. I andra hand polisen, telefon 114 14.

 • Störning i inomhusmiljön på arbetsplatser.
  Kontakta Arbetsmiljöverket

 • Störning från lekplatser.
  Kontakta hyresvärd eller bostadsrättsföreningens styrelse.

 • Städning i trapphus eller tvättstuga.
  Kontakta hyresvärd eller bostadsrättsföreningens styrelse.

 • Dräneringsfrågor eller dikesfrågor.
  Kontakta samfällighetsföreningen eller Lantmäteriets arkivtjänst

 • Flygbuller.
  Kontakta Luftfartsverket eller Länsstyrelsen västra Götaland 

 • Bristande renhållning av gator, torg och parker
  Kontakta din kommuns ansvarige för Gator och park, nedan finns nummer till kommunväxlarna:
  Bengtsfors 0531-260 00
  Dals-Ed 0534 - 190 00
  Färgelanda 0528-567 000
  Mellerud 0530-180 00

 • Krav på ekonomisk kompensation för störningar
  Kontakta värd eller hyresnämnd (om du bor i hyreslägenhet)

 • Klagomål som gäller t.ex. källare eller vind om inte är bostadsutrymme
  Kontakta fastighetsägaren
Sidan uppdaterades 2019-07-09