Den 1 juli 2019 börjar en ny lag på tobaksområdet att gälla, lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Den nya lagen ersätter till stor del nuvarande lagstiftning inom området och innebär nya bestämmelser om rökfria miljöer och handel med tobak och liknande produkter. Lagen innebär också att kommunerna till viss del får nya uppgifter och ett utökat tillsynsansvar.

I korthet innebär den nya lagen följande stora ändringar:

  • Platser med rökförbud omfattar fler produkter än tobaksrökning
  • Det blir fler platser med rökförbud
  • Det införs tillståndsplikt för tobaksförsäljning
  • Antalet portioner i en snusförpackning regleras i lag
  • Det införs regler om spårbarhets- och säkerhetsmärkning av tobaksvaror.

Läs mer här

Eller se lagen som helhet här

Sidan uppdaterades 2019-07-02