Fåglar

I vissa fall kan även fåglar orsaka olägenheter. Duvor och andra fåglar kan bygga bo på balkonger, fönsternischer, reklamskyltar och liknande vilket kan skapa problem med nedsmutsning. Måsar bygger ofta bon på taket på bostadshus vilket medför att de kan skrika och skräna på nätterna. Kanadagäss som uppträder i stora flockar kan förorena badplatser.

Fiskmåsar
Varje år under vår och sommar får vi på miljökontoret in många klagomål som rör fåglar och främst fiskmåsar, att de väsnas på nätterna, att de smutsar ner och attackerar folk. Små problem kan tyckas, men nog så jobbiga. Men det finns enkla sätt att minimera risken att en mås eller en annan fågel bygger bo just där du bor och vistas.

Förebyggande åtgärder
Huvudansvaret har fastighetsägaren för hantering av detta problem och inte kommunen. Kommunen har inget ansvar att jaga bort fåglar och hålla rent på taken på andra fastigheter än sina egna.

Det är alltså upp till varje fastighetsägare att hålla rent och städa sina tak och utrymmen där fåglarna kan tänkas bygga bo. Genom att rensa hängrännor från gamla bon, sätta för lämpliga utrymmen med t.ex. nät, uppmana folk att inte mata fåglarna, se till så att komposter och soptunnor är stängda och täta, är det inte gynnsamt längre för fågeln att bosätta sig.

Det gäller att städa undan i tid för när fåglarna väl har lagt sina ägg och fått ungar får man inte ta bort bona. Att skjuta av fiskmåsar eller andra fåglar är inte något hållbart alternativ då effekten inte är långvarig. Skjuter man av några så flyttar några andra in. Fiskmåsar är fredade mellan den 1 april till den 31 juli, kommunal skytt kan kontaktas utanför dessa datum. En fastighetsägare kan vända sig till skadedjursbekämpningsföretag som kan hjälpa till med vissa förebyggande åtgärder.

Det handlar helt enkelt om att göra det svårt och krångligt för måsarna att bosätta sig. Anledningen till att främst fiskmåsar söker sig in till staden är att de helt enkelt är ostörda där, det finns inga fiender eller rovdjur och det är lätt att hitta mat. Alltså är det A och O att fastighetsägaren jobbar förebyggande så att fåglarna inte gynnas av en flytt in till stan.

Övrig information
Vill du hålla höns eller duvor behöver du tillstånd från Dalslands miljö -och energikontor.

Sidan uppdaterades 2019-04-12