Hälsoskydd

Hälsoskydd handlar om att förhindra olägenheter för människors hälsa. En olägenhet är någonting som mer än tillfälligt påverkar vår hälsa negativt. Det kan vara buller, kyla, värme, luftföroreningar, radon, lukt, smittorisker o.s.v.

Bostäder och andra lokaler för allmänheten ska vara utformade och användas så att människors hälsa inte påverkas negativt. Att förebygga och åtgärda problem är fastighetsägarens ansvar. Hyresgäster som har hygieniska problem i sin bostadsmiljö ska i första hand vända till sin hyresvärd/fastighetsägare. Hjälper inte det bör man pröva med hyresgästföreningen innan man vänder sig till oss. Detsamma gäller om man störs av grannar.

Sidan uppdaterades 2019-04-12

Kontaktpersoner

Heléne Jonsson
0531-93 94 49

Ulrika Dahl
0530-93 94 45

Susanne Westin
0530-93 94 41