Eldning

Miljö- och hälsoaspekter kring eldning

Så påverkas vi av eldning När organiska material bränns bildas ämnen som smutsar ner och luktar illa. De som drabbas av olägenheter i samband med eldning besväras av lukt och irritation i luftvägarna.

När du eldar ska röken ska vara vit och inte färgad eftersom färgad rök betyder att man har en ofullständig förbränning med rester av materialet dvs partiklar i röken. Detta gäller både vid eldning inomhus i kamin eller liknade eller vid eldning utomhus.

Om du störs av eldning Störs du av eldningsrök från en granne? Många har fläktstyrd ventilation, vilket kan leda till att du får in grannens eldningsrök i din bostad. I första hand ska du då vända dig till din granne och informera om problemet som du upplever.

Eldning i större omfattning skall godkännas av räddningschef. Eventuell besiktning kan genomföras.

  • Elda inte vid torr och blåsig väderlek
  • Elda bara torrt material, aldrig fuktiga kvistar, blött gräs och våta löv.
  • Kontrollera brandriskprognosen genom att kontakta din räddningstjänst. Vid stor eller mycket stor brandrisk råder eldningsförbud. ALL ELDNING SKER PÅ EGET ANSVAR!
  • Elda enbart trädgårdsavfall (ej målat och tryckimpregnerat virke, gummi, plast med mera, då detta bildar giftig rök)
  • Se till att snabbt få fart på elden, vilket lättast sker om materialet är helt torrt.
  • Informera brandförsvaret inför större brasor
  • Ha alltid släckutrustning till hands, till exempel vattenslang.

All eldning sker på eget ansvar. Vid oaktsamhet kan vite utdömas.

Planerad eldning ska anmälas till Räddningstjänsten:

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) är ett kommunalförbund som omfattar Färgelanda, Mellerud, Trollhättan och Vänersborgs kommuner

Telefon (växel): 0521-26 59 00, telefontid från klockan 08:00 info@brand112.se

Räddningstjänsten i Dals-Ed kommun
Tf. Räddningschef Leif Kunell
Tel: 0534-195 02, leif.kunell@dalsed.se

Räddningstjänsten i Bengtsfors kommun
Räddningschef
Christian Rådén
Tel:0531-52 61 16 christian.raden@bengtsfors.se

Sidan uppdaterades 2019-06-04