Eldning av trädgårdsavfall

I trädgården samlas ofta löv, kvistar och annat avfall som vi gärna vill bli av med. För att bli av med trädgårdsavfallet kan du kompostera det på din egen fastighet eller lämna det till kommunens återvinningscentral. Beroende på vart du bor kan du i vissa fall få elda trädgårdsavfallet om du inte kan använda det för kompostering. Det är därför viktigt att du tar reda på vad som gäller i din kommuns renhållningsordning. Eldning får aldrig ske i strid mot aktuella brandföreskrifter. Därför rekommenderar miljökontoret att man komposterar sitt trädgårdsavfall.

Du får bara elda torrt trädgårdsavfall under dygnets ljusa timmar, du ska kunna ha uppsyn över pågående eldning. Eldningen måste ske utan risk för olägenheter för människors hälsa och miljön. Du får inte elda under vissa perioder beroende på vilken kommun du bor i. Generellt gäller att eldning är förbjuden om en brandrisk över 4 förekommer. För att få reda på aktuell brandrisk kontakta räddningstjänsten i din kommun. Kontaktuppgifterna till respektive kommuns räddningstjänst hittar du under fliken Eldning.

Sidan uppdaterades 2019-06-04