Minska din energiförbrukning

Du har möjlighet att låna en elmätare på något av biblioteken i Bengtsfors, Dals Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål, för att kunna ta reda på hur mycket el det går åt till just dina apparater.

En förutsättning för att kunna spara energi i hemmet, är att veta hur mycket energi som går åt till olika maskiner och apparater.
Då kan du göra aktiva val genom att välja att inte använda en specifik apparat, stänga av den eller minska dess användning.

 

Det finns en mängd saker du kan göra för att minska din energiförbrukning!

 • Sänk inomhustemperaturen en eller ett par grader i hela huset eller lägenheten. Varje grads sänkning ger ca 5 % i energibesparing.

 • Med timprisavtal kan du minska dina elkostnader genom att bl.a. tvätta och diska på udda tider då elen är som billigast.

 • Har du en luft/luft värmepump, kontrollera så att den inte står på ”auto” utan på ”heat”. Står den på auto, kan den börja kyla om det skulle bli varmare i rummet än vad pumpen är inställd på, tex om du eldar i en kamin.

 • Det är bra att byta ut gamla el-element med bimetalltermostater till nya elelement med digital termostat. Drar mindre el och ger mycket bättre komfort inomhus.

 • Med några års mellanrum byta ut gamla torra tätningslister till nya fräscha tätningslister i fönster och dörrar. Billig åtgärd som ger stor effekt både på elräkningen och komforten inomhus.

 • Har du något eller några rum som du inte använder så ofta, kan du sänka temperaturen några grader och stänga dörrarna till dem.

 • Byt ut dina vanliga perlatorer (silen i vattenkranarna) till luftinblandade perlatorer. En väldigt billig åtgärd som ger besparing på vattenförbrukningen, och på elförbrukningen. Luftinblandningen gör att du inte märker att det kommer mindre vatten.

 • Var noga med att regelbundet göra rent filtren i luft/luftvärmepumpen, frånluftsvärmepumpen. Detsamma gäller ventilationsaggregatet, om du har ett FT eller FTX system.

 • Optimera värmesystemet. Värmesystemet kan behöva ses över och justeras. Något kan ha gått sönder utan att det märks. Systemet kan vara felinställt från början. Det kan ha skett förändringar i huset, så att förutsättningarna ändrats. Orsakerna som kan påverka ett värmesystem är många.

 • När det är kallt, ex nattetid dra för gardiner framför fönstren, eller dra ner persiennerna. Gärna hänga för ett draperi om du har en äldre ytterdörr eller altandörr.

 • Dra ur mobilladdaren när du inte laddar mobilen.

 • Stäng av TV och dator när de inte används, låt dem inte stå på ”stand by”! Det kan dra med energi än man kan tro.
Sidan uppdaterades 2022-09-16