Minska din elförbrukning

Du har möjlighet att låna en elmätare på något av biblioteken i Bengtsfors, Dals Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål, för att kunna ta reda på hur mycket el det går åt till just dina apparater.

En förutsättning för att kunna spara energi i hemmet, är att veta hur mycket energi som går åt till olika maskiner och apparater.
Då kan du göra aktiva val genom att välja att inte använda en specifik apparat, stänga av den eller minska dess användning.

Saker du kan göra för att minska din elförbrukning

 • Sänk inomhustemperaturen en eller ett par grader i hela huset eller lägenheten. Varje grads sänkning ger ca 5 % i energibesparing.
 • Om du inte kan sänka temperaturen i hela huset eller lägenheten har du kanske något eller några rum som du inte använder så ofta, där du kan sänka temperaturen några grader och stänga dörrarna till.
 • Ha inte golvvärmen inställd på högre temperatur än vad du har på övriga element i bostaden. Annars försöker golvvärmen värma övriga rum till samma temperatur.
 • Beroende på vad du har för elavtal, kan du kanske tvätta och diska på udda tider då elen är som billigast.
 • När du kokar upp vatten eller ägg använd lock på grytan och koka på eftervärmen, då kan du minska energiförbrukningen med 30 procent.
 • Kan du tvätta i 40 grader istället för 60 grader, kan du minska energiförbrukningen med 50 procent.
 • Med några års mellanrum byta ut gamla torra tätningslister till nya fräscha tätningslister i fönster och dörrar. Billig åtgärd som ger stor effekt både på elräkningen och komforten inomhus.
 • Byt ut dina vanliga perlatorer (silen i vattenkranarna) till luftinblandade perlatorer. En väldigt billig åtgärd som ger stor besparing både på elförbrukningen och på vattenförbrukningen. Luftinblandningen gör att du inte märker att det kommer mindre vatten.
 • När det är kallt, ex nattetid dra för gardiner framför fönstren, eller dra ner persiennerna. Häng gärna för ett draperi om du har en äldre ytterdörr eller altandörr.
 • Släck lampan när du lämnar ett rum.
 • Dra ur mobilladdaren när du inte laddar mobilen (är en brandrisk).
 • Stäng av TV och dator när de inte används, låt dem inte stå på ”Stand by”! Det kan dra med energi än man kan tro.
 • Har du en luft/luft värmepump, kontrollera så att den inte står på ”auto” utan på ”heat”. Står den på auto, kan den börja kyla om det skulle bli varmare i rummet än vad pumpen är inställd på, tex om du eldar i en kamin.
 • Det är bra att byta ut gamla el-element med bimetalltermostater till nya elelement med digital termostat. Drar mindre el och ger mycket bättre komfort inomhus
 • Var noga med att regelbundet göra rent filtren i luft/luftvärmepumpen, frånluftsvärmepumpen och ventilationssystemet, om du har ett FT eller FTX system. Är ventilationssystemet gammalt, kan det vara bra att anlita en fackman som ser över det.
 • Optimera värmesystemet. Värmesystemet kan behöva ses över och justeras. Något kan ha gått sönder utan att det märks. Systemet kan vara felinställt från början. Det kan ha skett förändringar i huset, så att förutsättningarna ändrats. Orsakerna som kan påverka ett värmesystem är många. Anlita en fackman.

Orsaken till de höga elpriserna beror inte på elbrist i Sverige, utan främst på hög efterfrågan på el, främst i Europa.

 • Sedan november 2021 har elmarknaden förändrats och är inte lika förutsägbar som tidigare. Det gör att vissa elbolag inte längre erbjuder bundet elpris och de bundna elavtal som finns har ett relativt högt elpris.
 • Elavtal med rörligt elpris följer elpriset på elhandeln Nordpool. Rörligt elavtal beräknas utifrån hur mycket el elbolaget har köpt under de olika timmarna. Det rörliga elpriset du som konsument betalar är samma för alla timmarna under månaden. Det rörliga elpris som elbolag informerar om är priset för den förra månaden.
 • Väljer du ett rörligt elpris bör du välja ett avtal med kort bindningstid.
 • Timpris är en ny typ av elavtal som går att teckna med vissa elleverantörer. Priset varierar timma för timma. Är du aktiv och kan styra din förbrukning kan du minska dina energikostnader, genom att stänga av maskiner och apparater de timmar då elen är som dyrast.
 • Det finns elbolag som erbjuder smarta lösningar som styr din elanvändning till de tider då elpriset är lägre. Elbolagets app styr då värmesystem utifrån rådande timpris. När det är högt elpris sänks värmen något. Vid lågt elpris höjs värmen igen för att behålla komforten.

Innan du väljer elleverantör kontrollera gärna om de är certifierade enligt ”Schyst elhandel”.
Loggan kan du lätt se på webbsidor med jämförelser av elpriser och på elhandelsbolagets hemsida. 

En hand som håller en lampa
Sidan uppdaterades 2023-03-15
Elmätare för vägguttag
Elmätare i central