Energi Solceller Solsafari riks Energimärkning Din energirådgivare tipsar!

Din energirådgivare tipsar!

Elmätare

Är du en av dem som drabbats av skyhöga elräkningar?

Då är du tyvärr inte ensam. 

Och det finns saker du kan göra!

Men först…

Varför varierar elpriset så?

Orsaken till de höga elpriserna beror i ”stora drag” på: Hög efterfrågan, både i Sverige och i Europa, och begränsad tillgång på el. Liten eller ingen nederbörd och vind där el produceras, vilket innebär inköp av mycket dyrare el från våra grannländer.

Elpriset är högt just nu och vi vet inte riktigt när det kommer att sjunka eller hur mycket. Elpriser brukar sjunka på våren och försommaren, i samband med snösmältningen i norr.

Rörliga elavtal har historiskt sett visat sig vara det billigaste alternativet, sett över hela året. Även om det innebär perioder högt elpris brukar perioderna med lågt elpris dra ned totalkostnaden. 

 • Har du möjlighet och råd att betala dyrare el under vintern lönar det sig oftast, över tid, att ha rörligt elavtal. Rörligt elavtal beräknas utifrån föregående månads sammanvägda pris.
 • Vill du ändå binda ditt elavtal, är det bäst om du kan vänta till våren och försommaren för att då ha möjligheten att binda till ett lägre pris. Elpriser brukar, historiskt sett, vara lägre på våren och försommaren.
 • Men du kanske inte har ekonomin att betala dessa höga elpriser som är just nu, då kan det ändå vara lämpligt att försöka avtala med din elleverantör och se om du kan få ett bra pris på ett bundet avtal fram till sommaren eller längre, för att senare eventuellt, antingen gå över till rörligt avtal igen eller binda till ett ännu lägre pris. Du kan också byta elleverantör, till någon som erbjuder ett billigare elpris.
 • Timpris är en ny typ av elavtal som går att teckna med vissa elleverantörer. Priset varierar timma för timma. Är du aktiv och kan styra din förbrukning kan du minska dina energikostnader, genom att stänga av maskiner och apparater de timmar då elen är som dyrast. Det finns elbolag som erbjuder smarta lösningar. Elbolagets app styr då värmesystem utifrån rådande timpris. När det är högt elpris sänks värmen. Vid lågt elpris höjs värmen igen för att behålla komforten.

 

Kolla så att elhandelsbolaget är ett ”Schyst” elhandelsbolag

Innan du väljer elleverantör kontrollera gärna om de är certifierade enligt ”Schyst elhandel”.

Loggan kan du lätt se på webbsidor med jämförelser av elpriser och på elhandelsbolagets hemsida. 

Vad kan du mer göra?

 • Beroende på vad du har för elavtal, kan du kanske tvätta och diska på udda tider då elen är som billigast.
 • Har du en luft/luft värmepump, kontrollera så att den inte står på ”auto” utan på ”heat”. Står den på auto, kan den börja kyla om det skulle bli varmare i rummet än vad pumpen är inställd på, tex om du eldar i en kamin.
 • Det är bra att byta ut gamla el-element med bimetalltermostater till nya elelement med digital termostat. Drar mindre el och ger mycket bättre komfort inomhus
 • Med några års mellanrum byta ut gamla torra tätningslister till nya fräscha tätningslister i fönster och dörrar. Billig åtgärd som ger stor effekt både på elräkningen och komforten inomhus.
 • Har du något eller några rum som du inte använder så ofta, kan du sänka temperaturen ett par grader i dem och stänga dörrarna till dem.
 • Byt ut dina vanliga perlatorer (silen i vattenkranarna) till luftinblandade perlatorer. En väldigt billig åtgärd som ger stor besparing både på elförbrukningen, men också på vattenförbrukningen. Luftinblandningen gör att du inte märker att det kommer mindre vatten.
 • Var noga med att regelbundet göra rent filtren i luft/luftvärmepumpen, frånluftsvärmepumpen och ventilationsaggregatet, om du har ett FT eller FTX system.
 • Optimera värmesystemet. Värmesystemet kan behöva ses över och justeras. Något kan ha gått sönder utan att det märks. Systemet kan vara felinställt från början. Det kan ha skett förändringar i huset, så att förutsättningarna ändrats. Orsakerna som kan påverka ett värmesystem är många.

 

Och sist men inte minst …

Kontakta din energi- och klimatrådgivare, så hjälper vi dig!

Angelika Samuelsson, tfn: 0530–939 454

Simon Ödman, tfn: 0530–939 453

 

Sidan uppdaterades 2022-03-04