Bidrag för energieffektivisering i småhus

Från den 3 juli 2023 kan du som bor i ett småhus som värms upp med el eller gas ansöka om att få 30 % i bidrag för att genomföra vissa energieffektiviseringsåtgärder. Du kan även få 30 % i bidrag för klimatskärmsåtgärder. För att få bidrag för Klimatskärmsåtgärder behöver du även fått bidrag för värmesystemsåtgärder. Den som utför åtgärden ska vara godkänd för F-skatt.

Ansökan görs via Boverkets e-tjänst, men det är Länsstyrelsen i respektive län som handlägger ansökningar, beslutar om bidrag och besvarar frågor om bidraget.

Sidan uppdaterades 2023-07-03