Naturvård

Miljökontoret arbetar med 2 pågående LONA-projekt:
- Vägledning till naturen i Dalsland 
- Tillgänglighet till naturen i Dalsland

Vidare genomförs åtgärder i Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud enligt naturvårdsprogrammen.

Kommunernas framtagna naturvårdsprogram sammanfattar befintliga kunskaper och erfarenheter från naturvårdsarbetet i kommunerna och är vägledande för framtida naturvårdsarbete, fysisk planering och lovgivning. Naturvårdsprogrammen visar hur vi kan ta vara på de rika naturvärden vi har i kommunerna. Förhoppningsvis kan detta bidra till ett ökat friluftsliv och intresse för hembygden och naturen.


 

Sidan uppdaterades 2017-07-17