Naturvård & Planer

Naturvårdsarbetet handlar om att skydda och bevara natur- och kulturområden och den biologiska mångfalden. Det innebär bl.a. att man tar hänsyn till naturvårdsfrågor vid planering och bedömning av t.ex. nybyggnation, verksamhetstillstånd, ändrade vägsträckor och liknande. Det innebär också att vi samarbetar med Länsstyrelsen för upprättandet och skötseln av naturreservat och med att kalka försurade områden.

Ensamma kan inte miljökontoren skydda naturen. Hänsyn måste också visas av alla er som vistas i naturen på olika sätt – svampplockare, kanotpaddlare, fågelskådare och andra. Den svenska allemansrätten ger alla rätt att vistas i naturen, även på andras mark, förutsatt att vi följer uppsatta regler. Vi får inte skada och skräpa ner, och vi ska visa hänsyn mot djur, natur, markägare och andra som också vill njuta av samma natur som vi. Läs mer om allemansrätten på Naturvårdsverkets hemsida (länk i högerspalten)

Information om badplatser hittar du under

Badvatten

Sidan uppdaterades 2018-06-20

Kontaktpersoner

Jan Sandell
0530-93 94 55

Katrin McCann
0530-93 94 59


Information

Allemansrätten