Naturvård

Vi hjälper kommunerna med att uppdatera mål och åtgärder i Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda respektive Mellerud naturvårdsprogram.

Kommunernas framtagna naturvårdsprogram sammanfattar befintliga kunskaper och erfarenheter från naturvårdsarbetet i kommunerna och är vägledande för framtida naturvårdsarbete, fysisk planering och lovgivning. Naturvårdsprogrammen visar hur vi kan ta vara på de rika naturvärden vi har i kommunerna. Förhoppningsvis kan detta bidra till ett ökat friluftsliv och intresse för hembygden och naturen.


 

Sidan uppdaterades 2018-06-20