Miljöledning

År 2010 startade Dalslands Miljökontor en storsatsning med att organisera miljöarbetet inom verksamheterna i de fyra Dalslandskommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud genom införandet av miljöledning. Kommunerna har en nyckelroll för att lokalt skapa en god miljö och arbeta för en hållbar utveckling, vilket innebär en utveckling som möter människors behov idag utan att begränsa möjligheterna att möta framtida generationers behov. 

Vi lever idag i en värld där det sker snabba förändringar och nya miljökrav ställs på kommunerna och dess verksamhet. Miljöledning är ett verktyg för att möta dessa förändringar och för att ligga i framkant med miljöarbetet. Dalslandskommunerna har en hög ambitionsnivå på miljöområdet och verkar aktivt för en hållbar utveckling. Miljöledning är ett sätt att organisera och utveckla de kommunala tjänsterna och den kommunala servicen. Alla verksamheter, politiker och personal berörs och utvecklas tillsammans. Miljöledning hjälper också kommunerna att prioritera, följa upp och ständigt förbättra miljöarbetet samt redovisa resultatet offentligt. 

Miljöledningsarbetet omfattar både den interna verksamheten och det utåtriktade miljöarbetet till våra kommuninvånare, näringsliv och organisationer.

Miljöanpassad upphandling

Vi hjälper kommunerna med miljökrav i upphandlingar och har följt upp hur leverantörer uppfyller miljökraven i livsmedelsleveranser respektive städkemikalier.

Läs mer här:
Uppföljning gemensamt livsmedelsavtal
Sammanfattning uppföljning livsmedelsavtal
Uppföljning städkemikalier

Miljöanpassat byggande

Sök på www.bastaonline.se. Där finns 120 000 miljöbedömda bygg- och anläggningsartiklar.


 

 

Sidan uppdaterades 2018-10-12

Kontaktperson

Kristina Haglund
kristina.haglund@dalsland.se
0530-93 94 58