Kemikaliesmart kommun

Många produkter innehåller giftiga ämnen eller kemikalier som lagras i våra kroppar eller i naturen. Därför är det viktigt att göra medvetna val och välja produkter som har så liten påverkan som möjligt på miljön och människors hälsa. Exempel på vanliga produkter som kan innehålla farliga ämnen är: plastprodukter, funktionskläder, leksaker, datorer, telefoner, kosmetiska och hygieniska produkter, möbler och byggprodukter.

Alla kemikalier är inte farliga, men de flesta av ämnenas risker är okända. De farliga ämnena kan vara cancerframkallande, störa könsutvecklingen och ämnesomsättningen, påverka fertiliteten, orsaka astma, allergi, fetma och diabetes. Barn är viktigast att skydda eftersom de är små, växer och utvecklas och är extra känsliga för exponering av farliga kemikalier.

Omloppet av giftiga ämnen i samhället ska minska enligt Sveriges nationella miljömål Giftfri Miljö. Vid offentlig upphandling till bl.a. skolor, förskolor och av IT-produkter finns goda möjligheter att välja produkter som är säkrare och mindre hälso- och miljöstörande.

På den här sidan kan du hitta mycket om hur arbetet med en kemikaliesmart kommun kan gå till i form av information, material och länkar. Hör gärna av dig om du har frågor eller förslag till kristina.haglund@dalsland.se

Kemikalieinspektionen har startat ett kommunnätverk för en Giftfri vardag. För att få mer information och för att gå med, klicka här. De har även en hemsida som utgår från miljömålet Giftfri miljö, klicka här för att komma till den.

Mer om inköp och upphandling:

Kemikaliekrav i upphandling - Goodpoint

Att ställa miljö- och sociala krav i upphandling - Goodpoint

Broschyr - Socialt ansvarstagande i offentlig upphandling - Sveriges regioner och landsting

Sveriges regioner och landstings hemsida om hållbar upphandling: www.hållbarupphandling.se

 

Sidan uppdaterades 2018-10-12