Hållbar konsumtion

Vad vi konsumerar och hur mycket vi påverkar miljön hör i allra högsta grad ihop. Vad vi väljer att spendera våra pengar på påverkar människor, djur och natur över hela världen likväl som framtida generationers möjligheter att överleva. Därför är det viktigt att konsumera på ett hållbart sätt. Främst är det viktigt att ta miljömässigt och socialt ansvar när man handlar. Några frågor man kan ställa sig är:

- Hur påverkar detta inköp miljön?
- Hur behandlas dina medmänniskor som tillverkar det du köper?
- Förekommer barnarbete vid tillverkningen av denna produkt?
- Finns det giftiga kemikalier i varan?

I Sverige gjordes offentliga inköp för 634 miljarder kronor år 2014.

Livsstilsfrågorna är avgörande och vi behöver utveckla beteenden och konsumtionsmönster som är hållbara. Detta innebär bland annat att vi måste minska konsumtionsstressen.

Många produkter innehåller giftiga kemikalier som hamnar i avloppet eller i avfallet, och som i värsta fall lagras i våra kroppar eller i naturen. Därför är det viktigt att göra medvetna val och välja produkter som har så liten påverkan som möjligt på människors hälsa och på miljön. Genom att medvetet välja klimat- och miljösmart mat kan vi bidrar till en hållbar utveckling. Frågan om ekologisk och/eller närproducerad mat ska alltid beaktas.

Kommunerna ska utveckla sina miljöledningssystem och den strategiska planeringen i olika sektorer. Detta för att tydligare beakta hållbarhetsperspektiv, miljömål samt sociala- och etiska aspekter. Konsumtion av varor och tjänster från andra länder står för en stor del av miljöpåverkan. Sociala krav i upphandlingar ska ställas för att motverka förekomsten av brott mot mänskliga rättigheter för de som producerar och levererar varor och tjänster till kommunen.

 

Produktionen av mat orsakar bl a klimatförändringar, minskad biologisk mångfald, övergödning och utarmning av vår jords resurser. Klimatsmart mat ska väljas så att vi bidrar till en hållbar utveckling. Ofta kan valet av närproducerad mat vara positivt ur klimatsynpunkt. Dessutom kan det bidra till öppna landskap och en god livsmiljö för djuren.

Sidan uppdaterades 2018-07-06