Miljöledningsarbete i Dals-Ed

Miljöledningssystemet hanterar miljöanpassningen av den kommunala verksamheten. Foldern ”Miljöledning 2016” beskriver vad som är aktuellt att göra och följa under 2016. Innehållet hanteras på kommunchefens ledningsgrupp och behandlas sedan på årets miljökonferens där samtliga verksamhetsansvariga deltar. Vart tredje år genomförs en uppföljning - miljörevision. Resultatet av miljörevisionen blir nya rekommendationer för det fortsatta miljöarbetet. Dessa rekommendationer ligger sedan till grund för framtagandet av nya åtgärder på den årligt återkommande miljökonferensen. Ladda ner foldern här!


 Miljöledningens årshjul:

 Miljöledningens årshjul

Helhetsbild:
För närvarande hanteras frågor tillhörande naturvård, tillsyn och energirådgivning inte inom ramen för miljöledningssystemet. För att få en helhetsbild kan dessa frågor i framtiden kopplas till miljöledningsarbetet.

 

 

 

 

 

Sidan uppdaterades 2017-07-25