Mellerud

  Någon/ Några avvikelser
- Uppföljning sker vid nästa offentliga kontroll

Verksamhet Senaste inspektion
Bloms Varuhus Café 
- Otillräcklig kontroll av vattenkvalitet
2017-07-05
Café Måns
- anmärkning temperaturer- kylförvaring
- behov av service på serveringskyldisken eller inköp av ny
2017-11-21
Country Thyme
-
otillräcklig kontroll av vattenkvalitet
2018-08-30
Coop Konsum Åsensbruk
- behov av underhåll
- brister i rengöringen av lokalen
- anmärkning på temperaturer; frysförvaring

2018-03-22
Dal Rostads Småbruk
- brister i märkningsuppgifter; felaktig ordning på näringsdeklarationen
2018-05-29
Dalslands Konstmuseum
- Brister i rengöring av lokalen 
- Avsaknad av lämplig termometer för kontroll 
2014-08-14
Destiny Johnson Mellin
-
saknar livsmedelshygienutbildning

2018-04-05
Gula Huset 
- brister i rengöring av beredningsyta
- avsaknad av lämplig termometer för kontroll

2016-01-19
Gärdserud Gården, Gruppboende 
- avsaknad av lämplig kontrolltermometer
- personalen saknar utbildning i livsmedelshygien
2018-12-10
Hemköp Kvarnkullen
-
brister i märkning på de egentillverkade livsmedlen i butiken
2018-11-23
HVB Blåklinten
-
behov av underhåll
2017-10-03
HVB Stubben
-
otjänligt dricksvattenprov
2018-09-14
Håveruds Fisk & Vatten
-
anmärkning på kylförvaring
2018-06-12
Kommunkontorets cafeteria
- saknar livsmedelsutbildning
2017-12-15
Kvarteret Börsens Restaurang och Bar AB
-
olämplig utrustning för kylförvaring
- brister i rengöringen
- olämplig förvaring av livsmedel
- olämplig förvaring av ytter/arbetskläder
- brister i rutiner för upptining2019-02-27
Linnégatans Servicebostäder
- brister i rutin- temperatur
2016-08-29 
Lundens förskola
- Anmärkning på temperaturer- varmhållning
2014-11-26
Melleruds Bowlinghall 
- Brister i städutrymme
2017-12-20

Melleruds Pizzeria o Gatukök 
- saknar livsmedelsutbildning

2018-02-28

Nya Konditoriet 
- Behov av underhåll
- Olämplig förvaring av råvaror
- Brister i rengöring av lokalen
- Brister i förebyggande underhåll - skadedjur kan ta sig in i lokalen

2017-11-02

Orientköp
- brister i avfallshantering,
- avsaknad av lämpligt utrustning för att kunna övervaka förvaringstemperaturer,
- märkning på temperaturer; kyl-och frys förvaring

2018-06-27
Preem Bensinstation
- behov av underhåll

2019-02-13
Tallåsens Förskola
-
bristande kunskaper i livsmedelshygien
2018-11-22
Tarbush
-
saknar livsmedelshygienutbildning
2018-12-12

Restaurang Fontana
-
brister i lokalens utformning
- brister i rengöringen; beredningsytor och utrustning
- avsaknad av lämplig termometer för kontroll
- saknar rutiner för kritiska punkter (nedkylning)
- bristande kunskaper gällande nedkylningsprocess
-avsaknad av skyddskläder
2019-02-27

Restaurang Vågen
- behov av underhåll
- brister i rengöringen av lokaler och utrustning


2018-12-20
Stinsens Ungdomshus
- personalen saknar livsmedelsutbildning
2016-10-18 
Skålleruds församlingshem
-
avsaknad av städutrymme i Kyrkstugan
- brister personaltoalett
2017-12-20
Skålleruds Gård 
-
dricksvattenprov med anmärkning
2018-09-14
Stjärnans Korttidsboende
-
avsaknad av lämplig kontrolltermometer
2018-12-10

Åsens skolas mottagningskök 

- brister i rutiner för temperaturkontroller

2018-04-10

Åsensbruk Pizzeria

- anmärkning på temperaturer-kylförvaring

 2019-02-13

 

Sidan uppdaterades 2019-03-05