Färgelanda

  Någon/ Några avvikelser
- Uppföljning sker vid nästa offentliga kontroll

Verksamhet Senaste inspektion

Coop Konsum Högsäter

- Anmärkning på temperaturer - frysförvaring

- Bristande förebyggande underhåll- skadedjur kan ta sig in i lokalen

2019-02-06
Dagsholm Golf AB 
- Brister personalens skyddskläder 
- Brister i intern spårbarhet
2017-06-15
Dagsholm Hotell 

· Obehörigas tillträde i livsmedelslokalen

· Bristande kunskaper i livsmedelshantering

· Saknar livsmedelsutbildning

· Rutiner för kritiska styrpunkter följs inte

2018-03-13
Dalslands Pizzeria
- Avsaknad av fungerande termometer för kontroll
- Brister i rutin - personalens hygien

2017-12-08
Dyrtorps Gästgivaregård
- Brister i intern spårbarhet
2017-06-01
Elsas syskrin 
- Otillräcklig kontroll av vattenkvalitet
2015-07-23 
Feffes Spel och Godis 
- Brister i hantering av livsmedel
2017-04-04
Fisk och skaldjursspecialisten
- Plasthandskar- ej godkända för feta livsmedel 
- Ovidkommande föremål i livsmedelslokalen
2016-02-04
Färgelanda Ridklubb
- Vattenkontroll med avvikelse
2013-10-07

Humlans Förskola

- Brister i dokumentation

2018-11-30

Höjdens Förskola

- Behov av underhåll

- Brister i dokumentation av kritiska styrpunkter

2018-06-05

Håvestens Förskola

- Brister i spårbarhet

- Brister i rutiner för förvaring

- Brister i dokumentation av kritiska styrpunkter

2018-06-05
Håvestensgårdens Café 
- Brister i rutiner för mottagningskontroll 
- Brister i rutin- temperaturkontroll
2017-05-24
Håvestensgårdens kök
- Brister i utbildning
2018-09-25
Lillågården 
- Brister i rutiner för avfallshantering
2018-06-05
Lillågårdens avd.  Syrenen 
- Behov av underhåll 
- Brister i sophanteringsrutiner 
- Handtvättfat ej fullt utrustat
2017-09-19
Lillågårdens Centralkök 
- Anmärkning på soprum- soptunna
2017-08-07

Ragnerud Business AB

- Brister i rutiner för mottagningskontroll

- Brister i rutin – varmhållning

2019-02-19

Råggärds Hembygdsgård ek förening 
- Dokumentation av vattenkontroll saknas
2016-07-28 

Solgårdens Demensboende 

- Bristfälliga kunskaper hos personal - temperaturer

- Brister i temperaturkontroll - varumottagning

2019-02-06
Soläng Gruppbostad 
- Saknar livsmedelsutbildning
- Saknar rutiner för kritiska styrpunkter

2018-03-13
Stigens Förskola 
- Brister i rutiner för mottagningskontroll 
- Brister i dokumentation
2017-05-24

172:ans Servicecenter AB
- Olämplig förvaring av livsmedel

2017-10-26
Valboskolans Produktionskök

Brister i utformning av lokalen

2019-03-12

Ödeborgs Förskola
- Brister i dokumentation

2018-11-21

 

Sidan uppdaterades 2019-03-19