Dals Ed

  Någon/ Några avvikelser
   
 - Uppföljning sker vid nästa offentliga kontroll

Verksamhet Senaste inspektion
Al Amer
- brister i märkning av livsmedel (språk, allergener)
- anmärkning på temperaturer (frysförvaring)

2019-01-17
Café Mitt på Lee
-
dricksvattenprov med anmärkning
2018-08-08

Förskolan Haga
- brister i rutiner för personlig hygien
- avsaknad av lämpliga termometrar för temperaturkontroll
- faroanalys saknas


2018-12-13

Gruppbostaden Kronan
-
brister i dokumentation


2018-05-09
Gästhuset Tjuren 
- behov av underhåll
- avsaknad av städningsrutiner
2018-11-01
Inger Johansson
- otillräcklig kontroll av vattenkvalitét
2016-08-09 
Nössemarks Sommarcafé
-
otillräcklig kontroll av vattenkvalitet
2018-08-08

 

Sidan uppdaterades 2019-01-24