Dals Ed

  Någon/ Några avvikelser
   
 - Uppföljning sker vid nästa offentliga kontroll

Verksamhet Senaste inspektion
Café Mitt på Lee
-
dricksvattenprov med anmärkning
2018-08-08

Edsgärdets produktionskök
-behov av underhåll


2019-01-25

Eds RS Ridhus
- vattenkvalitet inte kontrollerat
- bristande rutiner/instruktioner gällande livsmedelshantering


2019-02-20

Gruppbostaden Kronan
-
brister i dokumentation


2018-05-09
Gästhuset Tjuren 
- behov av underhåll
- avsaknad av städningsrutiner
2018-11-01
Hagaskolans produktionskök
-
behov av underhåll; golvet i köket
2019-02-28
Inger Johansson
- otillräcklig kontroll av vattenkvalitet
2016-08-09 

Kanyas Restaurang
-
brister i rengöring av golvbrunnar
- anmärkning på temperaturer; varmhållning
- brister i rutiner för temperaturkontroll
2019-03-13
Nössemarks Sommarcafé
-
otillräcklig kontroll av vattenkvalitet
2018-08-08
Reto för hopp
- avsaknad av lämplig termometer för kontroll
- bristande kunskaper gällande nedkylningsprocess
- saknar rutiner för kritiska punkter (nedkylning, värmebehandling)

2019-02-20

 

Sidan uppdaterades 2019-03-18