Bengtsfors

  Någon/ Några avvikelser
- Uppföljning sker vid nästa offentliga kontroll

Verksamhet Senaste inspektion
Bageriverksamhet - AME lokalen
- Anmärkning på temperaturer- kylförvaring 
- Brister i märkning av livsmedel i verksamhet 
- Brister i intern spårbarhet
2017-05-18
Björkhagsgatan Gruppbostaden 
- Brister i rutiner för mottagningskontroll 
- Bristande rutiner för värmebehandling 
- Brister i rengöring av utrustning för vatten
2017-05-11
Björkåsens Korttidsboende 
- Brister i rutiner för mottagningskontroll 
- Avsaknad av rengöringsrutiner 
- Anmärkning på temperaturer- kylförvaring
2017-05-11
Bäckefors IF 
- Brister - personaltoalett
2014-06-02

Bäckängens förskola

- Avsaknad termometer

- Mottagningskontroll genomförs inte enligt rutiner

- Brister i kunskap av personalens interna utbildning

2019-03-07
Café Strömmen 
- Anmärkning på temperatur -kylförvaring
2016-12-15

Camera IT Internetcafé 

- brister i rengöring

2018-12-04
Connys Center i Bengtsfors AB 
- Behov av underhåll 
- Ovidkommande föremål i livsmedelslokalen
2017-05-12

Coop Bäckefors

-Brister i rengöring

2018-09-26

Dals Konfektyr 
- brister i rengöringen av produktionslokaler
- avsaknad av diskutrymme
2018-10-31
Dals Långeds Livs AB (Handlar´n) 
- Behov av underhåll 
- Golvförvaring av livsmedel 
- Anmärkning på temperaturer- kylförvaring 
- Anmärkning på temperaturer- frysförvaring 
2017-05-18

ICA Nära (Matpunkten Billingsfors) 
- Behov av underhåll

- Brister i rengöring av utrustning

2018-02-13

Johni Soukkar (Adria) Pizzeria AB 
- Behov av underhåll- utrustning

- Brister i rengöring

2018-11-14
Kicki´s Café 
- Behov av underhåll 
- Brister i rengöring av lokalen 
- Anmärkning på temperaturer- kylförvaring 
- Anmärkning på temperaturer- frysförvaring
2017-07-04
Kolaregården 
- Brister i rutiner för mottagningskontroll
2017-06-19
Konditori & Café Landgången 
- Ovidkommande föremål i livsmedelslokalen
2018-11-21

Konsum Marknad, Bengtsfors

- Brister i märkning av livsmedel

- Avsaknad av rengöringsrutiner

- Brister i rengöring av lokaler och städmaterial

- Brister som utgör risk för kontaminering

- Brister i rengöring av vattenkranar

 

2018-03-08

Konsum Mustadfors

-Brister i egenkontroll

2018-04-26

La Strada

- Betydande ändringar i verksamheten har ej anmälts

- Brister i rutiner för arbetskläder

2018-03-14
Laxarby IF 
- Otillräcklig kontroll av vattenkvalitet
2012-05-15
LSJ Cater AB 
-Brister i rengöring

2018-08-08
Långevi Idrottsplats 
- Brister i rengöringsrutiner
2014-06-16
Pensionat Solsidan 
- Avsaknad av personaltoalett
2014-06-16
Restaurang Rosellmagasinet 
-Vilseledande meny
2018-05-14
Sensus Studieförbund 
- Anmärkning på temperaturer- frysförvaring
2017-09-06

Solbacken Servicehus

- Brister i rengöring

2018-11-14
Torrskogs bygdegård, sommarcafé 
- Otillräcklig kontroll av vattenkvalitet
2015-07-16
Årbol Dagcenter 
- Brister i rutiner för mottagningskontroll 
2017-05-18

 

Sidan uppdaterades 2019-03-14