Vem kontaktar jag om grannarna har det skräpigt utanför huset?

Publicerat 19 juli 2019

Nedskräpade tomter där skräpet inte utgör en miljörisk hanteras av byggenheten i din kommun. Finns det risk för läckage av skadliga kemikalier eller komponenter är det miljökontoret som hanterar ärendet.