Galande tupp?

Publicerat 19 juli 2019

Den klagande måste själv prata med sin granne. Om ingen bättring sker efter att du har pratat med grannen för störningsjournal (ange hur länge galande pågår, datum och klockslag) och hör sedan av dig till miljökontoret som kan utreda ärendet vidare. I tätort krävs det tillstånd från miljökontoret för att ha tupp. Det ska vara tyst mellan kl. 22:00-07:00.