Energi Energicoach Klimatklivet

 

Klimatklivet

Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet.
Åtgärder som kan få stöd är konkreta klimatsatsningar inom exempelvis transporter, industri, bostäder, lokaler, stadsbyggnad och energi.
Det kan handla om allt från transporter, biogas och infrastruktur såsom cykelbanor, till destruktion av lustgas och att byta ut olja mot fjärrvärme.

De som kan söka stöd är företag, regioner och landsting, kommuner och kommunala bolag, föreningar, bostadsrättsföreningar, stiftelser med flera.

För mer information tryck här


Det kommer en ny ansökningsomgång till hösten
21 september 2020 kl 09:00 - 30 september 2020 kl 17:00
För mer information tryck här

 

Sidan uppdaterades 2020-06-23

Angelika Samuelsson
Energi- & klimatstrateg
Tel: 0530 - 93 94 54
angelika.samuelsson@dalsland.se

Daniel Hårdfelt
Energi- & klimatstrateg
Tel: 0530 - 93 94 53
daniel.hardfelt@dalsland.se