Tillsyn och rådgivning gentemot företag under Coronapandemin


Dalslands miljö- och energiförbund ser mycket allvarligt på följderna av spridningen av covid-19 för samhället som helhet. Vi på förbundet är också medvetna om att många företag drabbas hårt av pandemin och dess följdverkningar.

Som myndighet är vi skyldiga att fortsätta bedriva vårt uppdrag avseende tillsyn och rådgivning, men vi ska också anpassa vår tillsyn och rådgivning utifrån den situation som företagen befinner sig i.

Vi följer vägledningar och rekommendationer från centrala myndigheter avseende såväl åtgärder för att begränsa smittspridningen av covid-19 som åtgärder för att anpassa tillsynen till den rådande situationen. Vi samverkar också med våra värdkommuner i dessa frågor.

Detta innebär bland annat nedanstående förhållningssätt hos förbundet

 

Sidan uppdaterades 2020-04-16