Tillsyn på mindre lantbruk

Dalslands miljö- och energikontor deltar under 2018–2019 i ett projekt som syftar till att ge stöd för bedömning av rimliga krav på mindre lantbruksenheter. En tillsynskampanj kommer även att genomföras. Erfarenheterna från tillsynskampanjen blir ett stöd för framtida prioriteringar i tillsynen på mindre lantbruk. Därtill syftar projektet till att tillämpa kunskaper under tillsynskampanjen från en utbildning de flesta inspektörer får gå i Kommunikation och bemötande.

Är du nyfiken på att läsa projektplanen, se vilka mer som deltar i projektgruppen m.m.? Läs mer här

Sidan uppdaterades 2019-04-14