Klimatklivet

Text Klimatklivet med gul bakgrund

Klimatklivet är ett stöd till investeringar och åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. Stödet ges till de åtgärder som ger största möjliga utsläppsminskning per investerad krona.

Åtgärder som kan få stöd är konkreta klimatsatsningar inom exempelvis transporter, industri, bostäder, lokaler, stadsbyggnad och energi.
Det kan handla om allt från transporter, biogas och infrastruktur såsom cykelbanor, till destruktion av lustgas och att byta ut olja mot fjärrvärme.

De som kan söka stöd är företag, regioner och landsting, kommuner och kommunala bolag, föreningar, bostadsrättsföreningar, stiftelser med flera.

För mer information tryck här


Nästa ansökningsomgång
Nya ansökningsomgångar för 2023 är ännu inte fastställda.

Sidan uppdaterades 2023-03-15