Energi Energicoach Klimatklivet

 

Klimatklivet

Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet.
Åtgärder som kan få stöd är konkreta klimatsatsningar inom exempelvis transporter, industri, bostäder, lokaler, stadsbyggnad och energi.
Det kan handla om allt från transporter, biogas och infrastruktur såsom cykelbanor, till destruktion av lustgas och att byta ut olja mot fjärrvärme.

De som kan söka stöd är företag, regioner och landsting, kommuner och kommunala bolag, föreningar, bostadsrättsföreningar, stiftelser med flera.

För mer information tryck här


Nästa ansökningsomgång
Ansökningsomgången för hösten 2020 stängde 1 oktober.
Ny ansökningsomgång planeras till början av 2021.
Vi uppdaterar denna sida med information om nästa ansökningsomgång när datum är beslutade.

 

 

Sidan uppdaterades 2021-03-03