Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön


Med stöd av 9 kap. §§ 7-8 och §§ 10-13 och 14 kap. 20§ miljöbalken (SFS 1998:808) samt §§ 13, 17, 37 och 39-40 och 42-44 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) meddelade direktionen för Dalslandskommunernas kommunalförbund, numera Dalslands miljö- och energiförbund, följande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.
Ansvarig nämnd för tillsyn av dessa lokala föreskrifter är Dalslands miljö- och energinämnd.

Med kommunerna menas:
Bengtsfors kommun
Dals-Eds kommun
Färgelanda kommun
Melleruds kommun

Föreskrifterna är fastställda av Dalslandskommunernas kommunalförbund 2009-09-10, § 64 att gälla fr o m 2009-11-01.
Reviderad DKKF Direktion 2013-11-28 § 77
Förslag antaget DKKF Direktion 2014-06-12, § 49

Fastställda av
Kommunfullmäktige i Bengtsfors kommun 2014-10-01, § 108
Kommunfullmäktige i Dals-Eds kommun 2014-09-24, § 78
Kommunfullmäktige i Färgelanda kommun 2014-09-03, § 128
Kommunfullmäktige i Melleruds kommun 2014-09-24, § 62


Föreskrifterna finns tillgängliga för allmänheten:
Bengtsfors kommun - Miljökontoret
Dals-Eds kommun - Miljökontoret
Färgelanda kommun - Medborgarkontoret
Melleruds kommun - Medborgarkontoret

Samt länken nedan:
Lokala föreskrifter

Sidan uppdaterades 2019-10-17