Fakturering

1 april 2019 träder den nya lagen lag (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling i kraft. Det innebär att elektronisk fakturering kommer bli obligatorisk till kommuner, landsting, myndigheter och bolag som är upphandlande myndigheter. Lagen innefattar direktupphandling och köp som görs över disk.     

Elektroniska fakturor innebär även effektivitet, säkerhet och hållbarhet för miljön. Det innebär även minskade portokostnader, snabbare och säkrare fakturaleverans samt minskad risk för feltolkning av fakturainnehåll.

pdf Mer information

Vi önskar ta emot elektroniska fakturor:

PEPPOL-adress: 0007:2220000877
Adress direkt via VAN-operatör: 2220000877

för information och vår fria portal se:

https://www.pagero.se/project-pages/dalslandskommunerna/

Från 1 april 2019 kommer kommunen i sina upphandlingar ställa krav på elektronisk faktura.

Faktura till Dalslands miljö- och energikontor/nämnd ska vara märkt med referenskod: (KF+6 siffror) i fältet ”er referens” på förstasidan utan mellanslag eller övrig text, exempel: KF123411.

Varje beställare från Dalslands miljö- och energikontor/nämnd bör ange en referenskod till dig. Om detta missas, ber vi dig fråga efter det innan fakturering.

Vi önskar 30 dagars betalningsvillkor samt en faktura per referenskod (inte samlingsfaktura) för att underlätta vårt arbete.

Övrig post som inte är fakturor skickas till

kansli@dalsland.se

eller:

Dalslands miljö- och energiförbund
Kyrkogatan 5
464 31 Mellerud

Hit kan även de leverantörer som omfattas av undantag från lagkravet eller har övriga frågor gällande fakturering vända sig, för frågor går det även bra att ringa:

Elin Holm 0530-182 08
Jannice Krave 0530-181 36

Sidan uppdaterades 2019-10-17