Vattenskyddsföreskrifter
Melleruds kommun

  • Västra Götalands Läns Författningssamling, Länsstyrelsen, 15 FS 1996:40,
    Kungörelse om skyddsområde och skyddsföreskrifter för grundvattentäkt.  
       
  •  Västra Götalands Läns Författningssamling, Länsstyrelsen, 15 FS 1996:41,
     Kungörelse om skyddsområde och skyddsföreskrifter för ytvattentäkt. 
Sidan uppdaterades 2019-04-14