Vattenskyddsföreskrifter
Dals-Eds kommun

 • Västra Götalands Läns Författningssamling, Länsstyrelsen, 14 FS 2009:292,
  Länsstyrelsens i Västra Götalands län beslut om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för
  Kasen och Edsbräckans vattentäkter, Dals-Eds kommun.  
       
 • Västra Götalands Läns Författningssamling, Länsstyrelsen, 14 FS 2011:65,
  Länsstyrelsens i Västra Götalands län tillkännagivande av kommunfullmäktig i Dals-Eds kommun beslut om skyddsområde och skyddsföreskrifter för Håbols grundvattentäkt i Dals-Eds kommun.   
       
 • Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Kärnsjöns ytvattentäkt i Munkedal, Dals Ed, Färgelanda och
  Tanums kommuner, dnr 513-2676-2012, beslutsdatum 2012-11-07.
Sidan uppdaterades 2019-04-14