Vattenskyddsområde

Verksamhet inom vattenskyddsområde

Dalslands Miljö- och Energikontor har tillsynsansvaret inom de kommunala
vattenskyddsområdena i Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud.
De flesta av kommunernas vattentäkter är skyddade av så kallade skyddsföreskrifter.
Skyddsföreskrifterna har bland annat bestämmelser som innebär att man som verksamhetsutövare kan behöver anmäla eller söka tillstånd för en viss verksamhet om den genomförs inom ett kommunalt vattenskyddsområde.

De verksamheter som bland annat regleras av skyddsföreskrifterna är upplag av skogsprodukter såsom bark, spån, timmer och liknande, hantering av petroleumprodukter (mer än 250 liter), kemikalier samt bekämpningsmedel.

Om du planerar skogsavverkning inom något av kommunernas vattenskyddsområden ska du använda följande ansöknings/anmälningsblankett:
Ansökan/Anmälan om verksamhet inom vattenskyddsområde
- Glöm inte att bifoga situationskarta där aktuell verksamhet finns markerad.

För annan miljöfarlig verksamhet än skogsavverkning kan du använda dig av anmälningsblanketten för C-verksamhet: Anmälan om C-verksamhet.

Aktuella vattenskyddsföreskrifter finns att hitta på länsstyrelsen hemsida: Författningar

Lista över Dalslands Miljö- och Energikontors kommuners vattenskyddsföreskrifter kan du läsa om du följer länkarna nedan.

Gällande vattenskyddsföreskrifter i Bengtsfors kommun

Gällande vattenskyddsföreskrifter i Dals-Eds kommun 

Gällande vattenskyddsföreskrifter i Färgelanda kommun

Gällande vattenskyddsföreskrifter i Mellerud kommun 

Sidan uppdaterades 2019-04-14