Livsmedelskontroll

Den kontroll som Dalslands Miljönämnds livsmedelsinspektörer gör kallas för offentlig kontroll. Nästan alla kontroller genomförs oanmälda utom ett fåtal som av olika anledningar måste föranmälas. Hur ofta kontrollen sker beror på verksamhetens omfattning och de livsmedelshygieniska risker som kan förekomma i verksamheten.

Publicering på hemsida

Dalslands Miljönämnd har beslutat att publicera resultatet av livsmedelsinspektionerna som en service till allmänheten.
Kontrollen består av 15 kontrollområden enligt Livsmedelsverkets Vägledning: Offentlig kontroll av livsmedelsanläggningar. Vid kontrollen bedöms livsmedelsanläggningens förmåga att producera säkra livsmedel och att klara kraven i livsmedelslagen.
Det finns tre bedömningar och det är de senaste kontrollresultaten som redovisas:

Klicka här för att se resultaten

Sidan uppdaterades 2019-04-14