Livsmedel

Som lokal tillsynsmyndighet arbetar Dalslands Miljökontor för att konsumenter ska få säkra livsmedel i t.ex. butiker och restauranager. Med begreppet "livsmedel" menar vi både mat och dryck.
För att uppnå säkra livsmedel bedriver vi kontroll hos livsmedelsföretagen. Kontroll kan vara allt ifrån kontakt per telefon, förberedelser, planering, besök på plats eller information till allmänheten. Som livsmedelsföretagare räknas alla led i bearbetnings- och produktionskedjan, utom privat hushåll

Livsmedelsföretag eller inte?

Alla verksamheter som hanterar livsmedel, oavsett storlek, kallas för livsmedelsföretag. Nedan följer exempel på verksamheter som omfattas av livsmedelslagen:

• storhushåll, restauranger
• butiker, caféer, kiosker
• vårdboende, förskolor
• ideella föreningar
• transportföretag som transporterar livsmedel
• tillfälliga verksamheter som marknadsstånd och restaurangtält
• apotek
• bed and breakfast
• vattenverk

Privat hushåll är fortfarande undantaget.

Livsmedelskontroll
-Publicering på hemsida

Dalslands Miljönämnd har beslutat att publicera resultatet av livsmedelsinspektionerna som en service till allmänheten.

Den kontroll som Dalslands Miljönämnds livsmedelsinspektörer gör kallas för offentlig kontroll. Nästan alla kontroller genomförs oanmälda utom ett fåtal som av olika anledningar måste föranmälas. Hur ofta kontrollen sker beror på verksamhetens omfattning och de livsmedelshygieniska risker som kan förekomma i verksamheten.

Kontrollen består av 15 kontrollområden enligt Livsmedelsverkets Vägledning: Offentlig kontroll av livsmedelsanläggningar. Vid kontrollen bedöms livsmedelsanläggningens förmåga att producera säkra livsmedel och att klara kraven i livsmedelslagen.
Det finns tre bedömningar:

 

 Företagen uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen

 

 Någon/ Några avvikelser
– Uppföljning sker vid nästa offentliga kontroll

 

 Allvarlig avvikelse eller många mindre avvikelser
– Uppföljning sker via extra offentlig kontroll


Det är de senaste kontrollresultaten som utförs som redovisas.

Klicka här för att se resultaten

Sidan uppdaterades 2019-06-17

Kontaktpersoner

Karolina Walentynowicz
(Bengtsfors/Ed/Färgelanda/Mellerud)
0530-93 94 56


Susanné Westin
(Bengtsfors/Ed/Färgelanda/Mellerud)
0530-93 94 41

Danuta Kolecka
Tjänstledig


Information

Livsmedelskontroll
Receptfria läkemedel - Kommunal kontroll 
Livsmedelverket