Sedan tidigare är det krav på att anteckna det farliga avfallet som uppstår i verksamheten och informationen ska finnas tillgänglig vid en inspektion. Den stora skillnaden mellan tidigare och nya regler är att företag och verksamheter ska rapportera in antecknade uppgifter om farligt avfall till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket.

Kravet gäller alla verksamheter där farligt avfall uppstår. Eftersom till exempel glödlampor, lysrör och batterier räknas som farligt avfall är det väldigt många verksamheter som berörs.

Läs mer hos Naturvårdsverket

Sidan uppdaterades 2021-12-16