Energi:

Förslag till vindbruksplan för Dalsland har tagits fram och är under utställning fram till 30 juni 2010. För närvarande finns ingen utbyggd vindenergi i Bengtsfors kommun. Mängden vindenergi i Bengtsfors är så stor att man skulle kunna bli självförsörjande på el.

Idag finns det 14 vattenkraftverk i Bengtsfors kommun, varav ett är kommunalägt, fem ägs av Vattenfall och åtta är privatägda. Dessa verk producerar 15-20 % av hela kommunens totala elanvändning.

Avfalls- och återvinningshantering:
Hushållsavfallet som uppkommer i Bengtsfors kommun körs till Uddevalla förbränningsanläggning för avfall. Sorterbart avfall kan lämnas vid kommunens återvinningsstationer.

   

Avfallssort

Mängd (kg/invånare) år 2009

Glasförpackningar

15,34

Pappersförpackningar

16,02

Metallförpackningar

2,35

Plastförpackningar

7,75

Tidningar

65,42


Transport:
Inom den kommunala verksamheten finns totalt 79 tjänstebilar. Utöver dessa tjänstebilar används även privata bilar i tjänsten. Mellan år 2006 och 2007 minskade kommunens tjänsteresor. Inköp av bensin minskade med 30 000 liter, dieselinköp ökade med 15 000 liter och reseersättningen minskade med 5 500 mil under denna period. 

 


 

 

Sidan uppdaterades 2017-07-11