Mellerud

  Någon/ Några avvikelser
- Uppföljning sker vid nästa offentliga kontroll

Verksamhet Senaste inspektion
Assarebyn Kvarn och Såg KB
- Brister i lokalens utformning
- Avsaknad av fullt utrustat och funktionellt handtvättställ på lämpligt ställe

2013-04-22
Café Måns
- Anmärkning temperaturer- kylförvaring
2016-12-20
Coop Konsum Mellerud 
- Brister i dokumentation- rengöringsrutiner
- Brister i dokumentation- HACCP
2016-12-13
Dalslands Konstmuseum
- Brister i rengöring av lokalen 
- Avsaknad av lämplig termometer för kontroll 
2014-08-14
Fagerlidshemmet avd 3
- Brister i rengöring av beredningsytor
- Brister i rengöring av utrustning för vatten (filter, spolmunstycken)

2016-07-04 
Fagerlidshemmet avd 4
- Brister i rengöring av beredningsytor
- Avsaknad av lämplig termometer för kontroll
- Utbildning - bristande kunskaper i livsmedelshantering
- Brister i dokumentation - HACCP

2016-07-04 
Fagerlidshemmet avd 5
- Brister i rengöring av utrustning för vatten (filter, spolmunstycken)
- Avsaknad av lämplig termometer för kontroll

2016-07-04 
Gruzzolo
- Behov av underhåll
- Brister i dokumentation
- Brister i information

2017-02-27
Gula Huset 
- Brister i rengöring av beredningsyta
- Avsaknad av lämplig termometer för kontroll

2016-01-19
Gärdserud Gården, Gruppboende 
- Bristande rutiner- värmebehandling & dokumentation 
- Förekomst av skadedjur
2017-04-20
Järnvägscafé Rocket 
- Anmärkning på kontroll av temperaturer - varuleverans
2015-08-20         
Karolinen/Blåklinten Gruppbostad
- Anmärkning på temperaturer -kylförvaring
2015-12-21 
Kroppefjälls Förskolas mottagningskök 
- Anmärkning på kontroll av kyltemperaturer- varuleverans
- Anmärkning på kontroll av temperaturer- kylförvaring 
- Livsmedelsutbildning saknas 

2015-10-22 
Kropphus
- Anmärkning på temperaturkontroller
2016-12-15
Linnégatans Servicebostäder
- Brister i rutin- temperatur
2016-08-29 
Lundens förskola
- Anmärkning på temperaturer- varmhållning
2014-11-26
Länsmanstorgets Stormarknad (ICA) 
- Brister i rengöringsrutiner
- Brister i dokumentation - nedkylning
- Brister i märkning av livsmedel i verksamheten

2016-07-19
Matglädje i Mellerud 
- Anmärkning på temperaturer- kylförvaring
2016-08-29
Marcusgårdens förskola
- Brister - personalens skyddskläder
2014-11-26
Melleruds Bowlinghall 
- Avsaknad av rengöringsrutiner
- Brister i rengöring av lokalen
- Avsaknad av fullt utrustat och funktionellt handtvättställ 
- Avsaknad av personaltoalett 

2013-05-16
Nya Konditoriet
- Behov av underhåll 
- Anmärkning temperatur- kylförvaring
2017-04-20
Orientköp 
- Avsaknad av städutrymme 
- Brister i rengöring
- Brister i dokumentation - kyltemperaturer

2016-07-12
PD Lundgrensgatan 
- Avsaknad av fungerande kontrolltermometer 
- Brister i dokumentation
201706-12 
Preem 
- Förebyggande underhåll för skadedjur
- Handtvättfat ej fullt utrustat/ Brister - Personalrum

2017-05-30
Restaurang Börsen  
- Brister i information om innehåll i maträtter
2016-04-15 
Rådaskolans restaurang 
- Brister i rengöring av lokalen 
- Ovidkommande föremål i livsmedelslokalen 
- Brister i dokumentation
2017-03-28
Stinsens Ungdomshus
- Personalen saknar livsmedelsutbildning
2016-10-18 
The Vistor Grill & Café
- Brist rutin- frityrolja
2016-06-20
Sidan uppdaterades 2017-07-19