Mellerud

  Någon/ Några avvikelser - Uppföljning sker vid nästa offentliga kontroll

Verksamhet Senaste inspektion
Assarebyn Kvarn och Såg KB  2013-04-22
- Brister i lokalens utformning    
- Avsaknad av fullt utrustat och funktionellt handtvättställ  
lämpligt ställe    
Café Måns 2016-12-20
- Anmärkning temperaturer- kylförvaring  
Dalslands Konstmuseum  2014-08-14
- Brister i rengöring av lokalen  
- Avsaknad av lämplig termometer för kontroll   
Fagerlidshemmet avd 3 2016-07-04 
- Brister i rengöring av beredningsytor  
- Brister i rengöring av utrustning för vatten  
 (filter, spolmunstycken)   
Fagerlidshemmet avd 4 2016-07-04 
- Brister i rengöring av beredningsytor  
- Avsaknad av lämplig termometer för kontroll  
- Utbildning - bristande kunskaper i livsmedelshantering  
- Brister i dokumentation - HACCP  
Fagerlidshemmet avd 5 2016-07-04 
- Brister i rengöring av utrustning för vatten  
(filter, spolmunstycken)  
- Avsaknad av lämplig termometer för kontroll  
Gruzzolo 2017-02-27
- Behov av underhåll  
- Brister i dokumentation  
- Brister i information  
Gula Huset  2016-01-19
- Brister i rengöring av beredningsyta  
- Avsaknad av lämplig termometer för kontroll  
Järnvägscafé Rocket  2015-08-20         
- Anmärkning på kontroll av temperaturer - varuleverans  
Karolinen/Blåklinten Gruppbostad 2015-12-21 
- Anmärkning på temperaturer -kylförvaring  
Karolinerskolans kök 2017-01-27
- Brister i rengöring av utrustning för vatten  
- Brister i dokumetation  
- Ovidkommande föremål i livsmedelslokalen  
Konsum Mellersta Dal - Åsensbruk 2013-06-18
- Ovidkommande föremål i livsmedelslokalen  
- Behov av underhåll av lokal  
- Brister i rengöring av lokal  
Kroppefjälls Förskolas mottagningskök  2015-10-22 
- Anmärkning på kontroll av kyltemperaturer- varuleverans   
- Anmärkning på kontroll av temperaturer- kylförvaring  
- Livsmedelsutbildning saknas   
Kropphus 2016-12-15
- Anmärkning på temperaturkontroller, varmhållning, Bufféservering, leverans kylvaror, värmeberedning, nedkylning och återuppvärmning samt vid diskning  
Linnégatans Servicebostäder 2016-08-29 
- Brister i rutin- temperatur  
Lundens förskola 2014-11-26
- Anmärkning på temperaturer- varmhållning  
Länsmanstorgets Stormarknad (ICA)  2016-07-19
- Brister i rengöringsrutiner  
- Brister i dokumentation - nedkylning  
- Brister i märkning av livsmedel i verksamheten  
Matglädje i Mellerud  2016-08-29
- Anmärkning på temperaturer- kylförvaring  
Marcusgårdens förskola 2014-11-26
- Brister - personalens skyddskläder  
Melleruds Bowlinghall  2013-05-16
- Avsaknad av rengöringsrutiner  
- Brister i rengöring av lokalen  
- Avsaknad av fullt utrustat och funktionellt handtvättställ   
- Avsaknad av personaltoalett   
Melleruds Pizzeria & Gatukök 2014-12-22
- Behov av underhåll   
- Anmärkning temperaturer - varmhållning  
- Anmärkning temperaturer - kylförvaring  
Orientköp  2016-07-12
- Avsaknad av städutrymme   
- Brister i rengöring  
- Brister i dokumentation - kyltemperaturer  
PD Lundgrensgatan  2016-08-29 
- Avsaknad av lämpliga termometer för kontroll  
Preem  2016-11-22
- Ovidkommande föremål i lokalen  
- Brister i rengöring av lokalen  
- Brister - Personalrum  
Restaurang Börsen   2016-04-15 
- Brister i information om innehåll i maträtter  
Restaurang o Pizzeria Fontana  2016-05-17 
- Bristande förebyggande underhåll  
- Anmärkning på temperaturer -kylförvaring  
Stinsens Ungdomshus 2016-10-18 
- Personalen saknar livsmedelsutbildning  
The Vistor Grill & Café 2016-06-20
- Brist rutin- frityrolja  
Sidan uppdaterades 2017-03-20