Mellerud

  Någon/ Några avvikelser
- Uppföljning sker vid nästa offentliga kontroll

Verksamhet Senaste inspektion
Assarebyn Kvarn och Såg KB
- Brister i lokalens utformning
- Avsaknad av fullt utrustat och funktionellt handtvättställ på lämpligt ställe

2013-04-22
Bloms Varuhus Café 
- Otillräcklig kontroll av vattenkvalitet
2017-07-05
Café Måns
- Anmärkning temperaturer- kylförvaring
- Behov av service på serveringskyldisken eller inköp av ny
2017-11-21
Dalslands Konstmuseum
- Brister i rengöring av lokalen 
- Avsaknad av lämplig termometer för kontroll 
2014-08-14
Gruzzolo
- Behov av underhåll
- Brister i dokumentation
- Brister i information

2017-02-27
Gula Huset 
- Brister i rengöring av beredningsyta
- Avsaknad av lämplig termometer för kontroll

2016-01-19
Gärdserud Gården, Gruppboende 
- Bristande rutiner- värmebehandling & dokumentation 
- Förekomst av skadedjur
2017-04-20
HVB Blåklinten
-
Behov av underhåll
2017-10-03
Karolinen/Blåklinten Gruppbostad
- Anmärkning på temperaturer -kylförvaring
2015-12-21 
Kroppefjälls Förskolas mottagningskök 
- Anmärkning på kontroll av kyltemperaturer- varuleverans
- Anmärkning på kontroll av temperaturer- kylförvaring 
- Livsmedelsutbildning saknas 

2015-10-22 
Kropphus
- Anmärkning på temperaturkontroller
2016-12-15

Kvarteret Börsens Restaurang och Bar AB
- bristande rengöringsrutiner
- saknar livsmedelsutbildning

2017-11-30
Linnégatans Servicebostäder
- Brister i rutin- temperatur
2016-08-29 
Lundens förskola
- Anmärkning på temperaturer- varmhållning
2014-11-26
Länsmanstorgets Stormarknad (ICA) 
- Bristande rengöringsrutiner
2017-11-27
Matglädje i Mellerud AB
- Anmärkning på temperaturer- kylförvaring
2017-08-25
Melleruds Bowlinghall 
- Avsaknad av rengöringsrutiner
- Brister i rengöring av lokalen
- Avsaknad av fullt utrustat och funktionellt handtvättställ 
- Avsaknad av personaltoalett 

2013-05-16
Melleruds Pizzeria o Gatukök 
- Bristande förebyggande underhåll- skadedjur kan ta sig in i lokalen 
- Anmärkning på temperaturer- kylförvaring
- Brister i dokumentation 
- Vilseledande meny
2017-08-25

Nya Konditoriet 
- Behov av underhåll
- Olämplig förvaring av råvaror
- Brister i rengöring av lokalen
- Brister i förebyggande underhåll - skadedjur kan ta sig in i lokalen

2017-11-02
Orientköp 
- Felaktig förvaring av städutrustning
2017-09-22
Preem 
- Golvförvaring av livsmedel
- Handtvättfat ej fullt utrustat
- Brister - Personalrum

2017-09-25

Restaurang Vågen
- anmärkning på temperaturer; frysförvaring
- bristande rengöringsrutiner
- saknar livsmedelsutbildning
- bristande rutiner för värmebehandling

2017-11-27
Stinsens Ungdomshus
- Personalen saknar livsmedelsutbildning
2016-10-18 

Vita Sandars Camping 
- Bristande rutiner för andra faror 
- Brister i information

2017-08-01

Wael Restorant 
- Golvförvaring av livsmedel 
- Brister i märkning av livsmedel i verksamheten 

2017-09-25

 

Sidan uppdaterades 2017-12-15