Mellerud

  Allvarlig avvikelse eller många mindre avvikelser
- Uppföljning sker vid extra offentlig kontroll

Verksamhet Senaste inspektion

Melleruds Pizzeria o Gatukök
- Brister i hantering av livsmedel- frityrolja
- Anmärkning på temperaturer- kylförvaring
- Bristande rutiner för nedkylning

2016-08-04      

Sidan uppdaterades 2017-04-05