Mellerud

  Allvarlig avvikelse eller många mindre avvikelser
- Uppföljning sker vid extra offentlig kontroll

Verksamhet Senaste inspektion

Coop Konsum Mellerud
- Ovidkommande föremål i livsmedelslokalen
- Brister i rengöring
- Anmärkning på temperaturer kyl- och frysförvaring
- Brister i dokumentation

2016-12-13

Melleruds Pizzeria o Gatukök
- Brister i hantering av livsmedel- frityrolja
- Anmärkning på temperaturer- kylförvaring
- Bristande rutiner för nedkylning

2016-08-04      

Sidan uppdaterades 2017-01-20