Färgelanda

  Någon/ Några avvikelser
- Uppföljning sker vid nästa offentliga kontroll

Verksamhet Senaste inspektion
Café Lergöken - Lerdals byalag
- Brister i personalens utbildning
- Brister i information - förskrivna märkningsuppgifter

2015-07-23 
Coop Konsum Färgelanda  
- Brister i märkning av livsmedel
2017-03-16
Coop Konsum Högsäter  
- Otillräcklig separering av råvara
- Brist i rengöring av handtvättställ

2015-02-26 
Dagsholm Hotell 
- Skadedjur kan ta sig in i lokalen  
- Brister i dokumentation temperaturer- varmhållning
- Brister i dokumentation temperaturer- varuleverans
- Brister -personalens skyddskläder
- Bristande rutiner och dokumentation nedkylning

2016-07-28
Dalio 
- Brister i rutin - personlig hygien 
- Brister i märkning av livsmedel
2015-04-29
Elsas syskrin 
- Otillräcklig kontroll av vattenkvalitet
2015-07-23 
Fisk och skaldjursspecialisten
- Plasthandskar- ej godkända för feta livsmedel 
- Ovidkommande föremål i livsmedelslokalen
2016-02-04
Färgelanda Ridklubb
- Vattenkontroll med avvikelse
2013-10-07
Håvestens Förskola 
- Brister i intern spårbarhet
2016-11-30 
Håvestensgården avd. 1 och 2
- Brister i utrustning
- Brister i personalens utbildning
- Brister i HACCP-baserade förfaranden

2015-08-12 
Höjdens Förskola 
- Brister i intern spårbarhet
2016-11-30
Lillågården avd Violen 
- Brister i personalens utbildning
- Brister i HACCP-baserade förfaranden

2015-08-21 
Lillågården avd Eken
- Brister i lokalens underhåll
2015-08-21
Lillågården avd Kastenjen
- Brister i lokalens underhåll
- Brister i lokalens rengöring

2015-08-21 
Lillesjö Food AB 
- Brister i rengöring av lokalen
- Brister i information

2016-05-18
Råggärds Hembygdsgård ek förening 
- Dokumentation av vattenkontroll saknas
2016-07-28 
Soläng Gruppbostad 
- Behov av underhåll 
- Brister i rengöring av lokalen
- Avsaknad av lämpliga termometrar för kontroll

2013-09-24
Stigens Livs
- Ovidkommande föremål i livsmedelslokal
- Avsaknad av lämplig termometer för kontroll
- Brister i rutin - nedkylning

2015-09-14
Sidan uppdaterades 2017-04-19