Färgelanda

  Någon/ Några avvikelser - Uppföljning sker vid nästa offentliga kontroll

Verksamhet Senaste inspektion
Café Lergöken - Lerdals byalag 2015-07-23 
- Brister i personalens utbildning      
- Brister i information - förskrivna märkningsuppgifter          
Coop Konsum Färgelanda   2016-04-11
- Brister i märkning av livsmedel      
Coop Konsum Högsäter   2015-02-26 
- Otillräcklig separering av råvara      
- Brist i rengöring av handtvättställ       
Dagsholm Hotell    2016-07-28
- Skadedjur kan ta sig in i lokalen          
- Anmärkning på dokumentation temperaturer-              
varmhållning            
- Anmärkning på dokumentation temperaturer-                  
varuleverans            
- Brister -personalens skyddskläder                   
- Bristande rutiner och dokumentation nedkylning                        
Dalio  2015-04-29
- Brister i rutin - personlig hygien        
- Brister i märkning av livsmedel          
Elsas syskrin  2015-07-23 
- Otillräcklig kontroll av vattenkvalitet           
Fisk och skaldjursspecialisten  2016-02-04
- Plasthandskar- ej godkända för feta livsmedel            
- Ovidkommande föremål i livsmedelslokalen            
Färgelanda Ridklubb 2013-10-07
- Vattenkontroll med avvikelse    
Håvestens Förskola  2016-11-30 
- Brister i intern spårbarhet                
Håvestensgården avd. 1 och 2 2015-08-12 
- Brister i utrustning        
- Brister i personalens utbildning     
- Brister i HACCP-baserade förfaranden      
Höjdens Förskola  2016-11-30
- Brister i intern spårbarhet               
Lillågården avd Violen  2015-08-21 
- Brister i personalens utbildning          
- Brister i HACCP-baserade förfaranden    
Lillågården avd Eken 2015-08-21
- Brister i lokalens underhåll    
Lillågården avd Kastenjen 2015-08-21 
- Brister i lokalens underhåll    
- Brister i lokalens rengöring     
Lillesjö Food AB  2016-05-18
- Brister i rengöring av lokalen               
- Brister i information       
Råggärds Hembygdsgård ek förening  2016-07-28 
- Dokumentation av vattenkontroll saknas             
Solgårdens servicehus  2016-10-10 
- Anmärkning på temperatur - varmhållning                     
Soläng Gruppbostad  2013-09-24
- Behov av underhåll   
- Brister i rengöring av lokalen   
- Avsaknad av lämpliga termometrar för kontroll  
Stigens Livs 2015-09-14
- Ovidkommande föremål i livsmedelslokal          
- Avsaknad av lämplig termometer för kontroll            
- Brister i rutin - nedkylning    

 

Sidan uppdaterades 2017-01-01