Färgelanda

  Någon/ Några avvikelser
- Uppföljning sker vid nästa offentliga kontroll

Verksamhet Senaste inspektion
Brukskolan Ödeborg 
- Bristande rutiner för andra faror- livsmedlets hållbarhet
2017-05-24
Coop Konsum Färgelanda  
- Brister i märkning av livsmedel
2017-03-16
Coop Konsum Högsäter  
- Otillräcklig separering av råvara
- Brist i rengöring av handtvättställ

2015-02-26 
Dagshol Golf AB 
- Brister personalens skyddskläder 
- Brister i intern spårbarhet
2017-06-15
Dagsholm Hotell 
- Skadedjur kan ta sig in i lokalen  
- Brister i dokumentation temperaturer- varmhållning
- Brister i dokumentation temperaturer- varuleverans
- Brister -personalens skyddskläder
- Bristande rutiner och dokumentation nedkylning

2016-07-28
Dalio 
- Brister i rutin - personlig hygien 
- Brister i märkning av livsmedel
2015-04-29
Dyrtorps Gästgivaregård
- Brister i intern spårbarhet
2017-06-01
Elsas syskrin 
- Otillräcklig kontroll av vattenkvalitet
2015-07-23 
Feffes Spel och Godis 
- Brister i hantering av livsmedel
2017-04-04
Fisk och skaldjursspecialisten
- Plasthandskar- ej godkända för feta livsmedel 
- Ovidkommande föremål i livsmedelslokalen
2016-02-04
Färgelanda Ridklubb
- Vattenkontroll med avvikelse
2013-10-07
Håvestensgårdens Café 
- Brister i rutiner för mottagningskontroll 
- Brister i rutin- temperaturkontroll
2017-05-24
Håvestensgården avd. 1 och 2
- Brister i utrustning
- Brister i personalens utbildning
- Brister i HACCP-baserade förfaranden

2015-08-12 
Höjdens Förskola 
- Behov av underhåll 
- Förekomst av skadedjur
 
- Brister i rengöring av lokalen 
2017-05-02
Järbo Friskola 
- Brister i rutiner för mottagningskontroll 
Brister i rutiner för värmebehandling
2017-03-23
Lillågården avd Violen 
- Brister i personalens utbildning
- Brister i HACCP-baserade förfaranden

2015-08-21 
Lillågården avd Eken
- Brister i lokalens underhåll
2015-08-21
Lillågården avd Kastenjen
- Brister i lokalens underhåll
- Brister i lokalens rengöring

2015-08-21 
Råggärds Hembygdsgård ek förening 
- Dokumentation av vattenkontroll saknas
2016-07-28 
Soläng Gruppbostad 
- Bristande rutiner för mottagningskontroll
- Bristande rutiner för värmebehandling
- Bristande kunskaper i livsmedelshantering

2017-04-25
Stigens Förskola 
- Brister i rutiner för mottagningskontroll 
- Brister i dokumentation
2017-05-24
Stigens Livs
- Ovidkommande föremål i livsmedelslokal
- Avsaknad av lämplig termometer för kontroll
- Brister i rutin - nedkylning

2015-09-14
Valboskolans Produktionskök 
- Behov av underhåll
2017-05-24
Sidan uppdaterades 2017-07-25