Bengtsfors

  Någon/ Några avvikelser
- Uppföljning sker vid nästa offentliga kontroll

Verksamhet Senaste inspektion
Al Sharaa 
- Anmärkning på temperaturer- kylförvaring
2017-05-18
Ali Basha 
- Anmärkning på kontroll temperaturer- kylförvaring
2016-08-02
Bageriverksamhet - AME lokalen
- Anmärkning på temperaturer- kylförvaring 
- Brister i märkning av livsmedel i verksamhet 
- Brister i intern spårbarhet
2017-05-18
Baldersnäs lantrasgård
- Brister i märkning av livsmedel
2016-07-05
Björkhagsgatan Gruppbostaden 
- Brister i rutiner för mottagningskontroll 
- Bristande rutiner för värmebehandling 
- Brister i rengöring av utrustning för vatten
2017-05-11
Björklunda Servicehus -Köket 
- Brister i dokumentation
2017-02-14
Björkåsens Korttidsboende 
- Brister i rutiner för mottagningskontroll 
- Avsaknad av rengöringsrutiner 
- Anmärkning på temperaturer- kylförvaring
2017-05-11
Björkåsens Sjukhem Köket 
- Behov av underhåll 
- Brister i rengöring av lokalen 
- Brister i dokumentation
2017-05-30
Bäckefors IF 
- Brister - personaltoalett
2014-06-02
Bäckefors Pizzeria
- Anmärkning på temperaturer -kylförvaring  
2016-05-03
Café Strömmen 
- Anmärkning på temperatur -kylförvaring
2016-12-15
Connys Center i Bengtsfors AB 
- Behov av underhåll 
- Ovidkommande föremål i livsmedelslokalen
2017-05-12
Dals Konfektyr 
- Brister i dokumentation, ingredienser och näringsvärde
2017-01-10
Dals Långeds Livs AB (Handlar´n) 
- Behov av underhåll 
- Golvförvaring av livsmedel 
- Anmärkning på temperaturer- kylförvaring 
- Anmärkning på temperaturer- frysförvaring 
2017-05-18
Dalens Pizzeria 
- Behov av underhåll 
- Ovidkommande föremål 
- Brist i rengöring av utrustning 
- Information om allergener saknas 
2016-06-07
Ekhagaskolan 
-Brister i rengöring av beredningsytor
2014-01-09
Falkholts Gästgifveri 
- Otillräcklig kontroll av vattenkvalitét
2016-08-17
Florabageriet 
- Brister i lokalens utformning
- Brister i underhåll 
- Brister i märkning 
2015-03-20
Franserudsskolan köket 
- Behov av underhåll 
- Brister i rengöring av lokalen- dokumentation 
- Brister i rengöring av utrustning för vatten 
- Anmärkning på temperaturer- kylförvaring 
- Anmärkning på temperaturer- varmhållning
2017-05-12
Granåsgården Servicehus - Köket 
- Brister i rutiner
2017-04-18
Hotell Dalia 
- Brister i rengöring av lokalen
Behov av underhåll 
- Brister i rengöring av utrustning för vatten (filter)
2017-07-06
ICA Nära (Matpunkten Billingsfors) 
- Behov av underhåll
2017-04-28
ICA Supermarket 
- Behov av underhåll 
- Ovidkommande föremål i lokalen 
- Brister i rengöring av lokalen
2017-04-18
Johni Soukkar Pizzeria AB 
- Brister- personalrum 
- Brister- personaltoalett 
- Vilseledande meny
2017-06-19
JR Pizzeria Adria 
- Brister i märkning av livsmedel i verksamheten
2015-03-17
Kings Pizzeria 
- Behov av underhåll 
- Vilseledande meny
2017-04-10
Kolaregården 
- Brister i rutiner för mottagningskontroll
2017-06-19
Konditori & Café Landgången 
- Anmärkning temperatur- kylförvaring
2017-07-07
Konsum Marknad 
- Brister i märkning av livsmedel 
- Anmärkning temperatur- kylförvaring 

- Anmärkning temperatur- varmhållning
2017-04-28
La Strada
- Behov av underhåll 
- Golvförvaring
- Handtvättfat ej fullt utrustat
2017-06-12
Laxarby IF 
- Otillräcklig kontroll av vattenkvalitet
2012-05-15
Laxsjöns Friluftsgård - Restaurangen 
- Behov av underhåll - dörr till kylrum
2015-06-26
Livs AB Centrumhuset 
- Brister i rengöring av lokal 
- Brister i rutin - Temperatur

2012-02-16
LSJ Cater AB 
- Olämplig förvaring av varor 
- Bristande varuskydd 
- Brister i hantering av livsmedel 
- Anmärkning på temperaturer- kylförvaring 
2017-06-13
Långevi Idrottsplats 
- Brister i rengöringsrutiner
2014-06-16
Lövåsens Förskola 
- Anmärkning kyltemperatur
2015-02-03
Norebyns Café och Camping 
- Bristande rutiner dokumentation- värmebehandling
2016-08-02
Olympens Förskola 
- Behov av underhåll 
Brister i rengöring av lokalen- dokumentation
2017-05-12
Pensionat Solsidan 
- Avsaknad av personaltoalett
2014-06-16
Restaurang Freden
- Behov av underhåll 
- Ovidkommande föremål i livsmedelslokalen 
- Olämplig förvaring av råvaror 
- Brister i rengöring av lokalen 
- Avsaknad av rengöringsrutiner
2017-05-12
Restaurang Rosellmagasinet 
- Brister i rengöring av lokalen 
- Anmärkning på temperaturer- varmhållning 
- Anmärkning på temperaturer- kylförvaring 
- Brister i intern spårbarhet 
2017-06-13
Roy Andersson Bil AB Bengtsfors 
- Behov av underhåll 
- Avsaknad av rengöringsrutiner 
- Anmärkning på temperatur- kylförvaring
2017-04-19
Silverlake Camping & Kanot 
- Otillräcklig kontroll av vattenkvalitet
2015-07-16
Skåpakiosken 
- Ovidkommande föremål 
- Brister i information

2016-07-02
Skåpängens förskola 
- Brister i rengöring
2012-11-08
Solbacken - Briljanten 
- Behov av underhåll
2016-05-16
Solbacken - Diamanten 
- Behov av underhåll
2016-05-16
Solbacken - Rubinen 
- Behov av underhåll
2016-05-16
Solbacken - Safiren 
- Behov av underhåll
2016-05-16
Solbacken - Smaragden 
- Behov av underhåll
2016-05-16
Torrskogs bygdegård, sommarcafé 
- Otillräcklig kontroll av vattenkvalitet
2015-07-16
Årbol Dagcenter 
- Brister i rutiner för mottagningskontroll 
2017-05-18
Ängsöns Fisk & Delikatessaffär 
- Behov av underhåll 
- Otillräcklig separering av råvaror
- Brister av märkning av livsmedel i verksamheten
2017-04-18
Sidan uppdaterades 2017-07-25