Bengtsfors

  Allvarlig avvikelse eller många mindre avvikelser
   
 - Uppföljning sker vid extra offentlig kontroll

Verksamhet Senaste inspektion

Coop Bäckefors
- Ovidkommande föremål i livsmedelslokalen
- Golvförvaring av livsmedel
- Brister i hantering av livsmedel
- Brister i rengöring av lokalen
- Smutsigt städmaterial
- Avsaknad av fullt utrustat och funktionellt handtvättställ på lämpligt ställe
- Avsaknad av dokumentation

2016-12-15

Sidan uppdaterades 2017-06-07