Dalslands 
Miljö- och Energiförbund


Dagjournummer: 939430

Dagjouren är alltid bemannad vardagar 8.30-12.00 och 13.00-16.00.

Dag före röd dag är dagjouren bemannad 8.30-12.00.

Ringer du inom Dalsland behövs inget riktnummer (0528, 0530, 0531, 0532, 0534).


Officiell mailadress: kansli@dalsland.se

Postadress:
Dalslands miljö- och energikontor
Kyrkogatan 5
464 30 Mellerud

Besöksadress Bergs:
Kyrkogatan 5
464 30 Mellerud

Besöksadress Stationshuset:
Järnvägsgatan 7
464 30 Mellerud

Organisationsnummer: 222 000 0877
BankGiro: 5081-7899

Fakturaadress:
Dalslands miljö- och energiförbund
Ref: KF201011
FE 1066
838 83 FRÖSÖN 

Administration/Kansli Telnr: Arbetsområde
Dan Gunnardo
Förbundschef
939450  
Marie Johansson
Förbund/Nämndsekreterare/
Ekonomi
939432 Förbund/Nämndsekreterare, Kundreskontra, mm, Övrig adm
Petra Jonasson
Miljöadministratör
939433 Arkiv, Diarieföring, Personaladministration, Post, Övrig adm
Alice Ohlsson
Miljöadministratör
939440 Arkiv, Diarieföring, Post, Övrig adm
Jenny Pettersson
Miljöadministratör
939434  Diarieföring, Hemsida, Inköp, Lev.faktura, System-diarie, Post, Övrig adm
     
Livsmedel Telnr: Arbetsområde
David Svenson
Livsmedelsinspektör
939444 Bengtsfors, Mellerud
Danuta Kolecka
Livsmedelsinspektör
939446 Färgelanda
Karolina Walentynowicz
Livsmedelsinspektör
939456 Dals-Ed, Mellerud
     
Miljö- och Hälsoskydd Telnr: Arbetsområde
Andreas Persson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
939436 Enskilda (små) avlopp i Bengtsfors och Dals-Ed, VA-reningsverk
Anna Sanengen
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
939437 Lantbruk, Strandskydd
Britt-Marie Mether
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
939451 Hälsoskydd- Förskolor, Klagomål, Skolor, Miljöskydd- Bensinstationer, Cisterner, Täkter
Hanna Laakso
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
939442 Lantbruk, Enskilda (små) avlopp
Heléne Jonsson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
939449 Hälsoskydd- Förskolor, Hygienlokaler, Klagomål, Skolor, Smittskydd, Miljöskydd- Buller, Radon, Värmepumpar
Katarina Hallberg
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
939431 Förorenad mark, Miljöskydd-Industrier, Bensinstationer, Vindkraft
Martin Odalgård
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
939439 Enskilda (små) avlopp i Färgelanda, Mellerud,  VA-reningsverk
Sofia Lindgren
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
939438 Hälsoskydd, Miljöskydd
Susanne Westin
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
939441 Dricksvatten, Hälsoskydd- Förskolor, Skolor, Hygienlokaler, Klagomål, Smittskydd
Ulrika Dahl
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
939445 Hälsoskydd- Förskolor, Skolor, Vårdboenden, Radon. Miljöskydd- Skjutbanor, Vindkraft
     
Miljöstrategi och Naturvård Telnr: Arbetsområde
Jan Sandell
Miljöstrateg
939455 Miljöstrategi, Miljöplanering i kommunerna 
Katrin McCann
Miljöstrateg
939459 Miljöstrategi, Miljöledning, Naturvård
Michael Vogt
Kalkkontrollör
939415 Vattenprovtagning
Renée Olsåker
Miljöstrateg 
939454 

Miljöstrategi, Miljöledning, Naturvård, Miljöanpassad upphandling

     
Energi & Klimatrådgivning Telnr: Arbetsområde
Jenny Christensen
Energistrateg, Energi- och klimatrådgivare 
939410 Projektledare Samskapande Grön - fokusområde transporter, Rådgivning energieffektivisering företag, privatpersoner och organisationer
Jonny Leandersson
Energistrateg, Energi- och klimatrådgivare
939453 Kommunernas energi- och klimatarbete
     

 

Handläggarna nås säkrast via e-post:

fornamn.efternamn@dalsland.se

t.ex.:
svea.svensson@miljo.dalsland.se

eller
sven-bertil.svensson@dalsland.se


Anmälan vid olycka m.m.

Om en olycka inträffar som skulle kunna påverka människors hälsa eller miljön negativt, så ska den anmälas till oss. Exempel på sådana olyckor är tankolyckor, kemikalieutsläpp i mark eller vatten, sopbränder, alla olyckor och smittorisker som kan påverka livsmedel och dricksvattenkvalitet m.m.
Ring 93 94 30

Behövs hjälp från Räddningstjänsten ska du naturligtvis ringa 112 först!


Anonym anmälan

Vid anmälan av dålig hygien i livsmedelslokal och liknande ärenden har du rätt att vara anonym. Ring, skicka brev eller skicka e-post från ett konto utan ditt namn i adressen. Tänk på att vara så utförlig som möjligt om ärendet.

 

Sidan uppdaterades 2018-01-12