Beviljade Interregmedel för fortsatt hålbarhetsarbete Samskapande Grön Omställning


Interreg. Öresund- Kategatt- Skagerack (ÖKS) har beviljat
projektet: "Samskapande grön omställning" 
interregmedel där Energi och klimatsamverkan genom Dalslandskommunernas kommunalförbund kommer att medverka. Hjörrings kommun i Danmark kommer att leda arbetet och övriga partners är Aahlborgs kommun, Aahlborgs Universitet, Chalmers Tekniska Högskola samt Energikontoret Skåne. Projektet kommer att pågå under 3 år. Målet är att skapa en hållbar utveckling i dialog med politiker, tjänstemän, medborgare och näringsliv för att stimulera en ökad efterfrågan och produktion av energi från förnybara källor. 

Workshops som har genomförts

I mars månad, första partnermöte med en workshop i Hjörrings kommun i Danmark. Tema på workshopen var: "Energisystem och energihistoria, skillnader och likheter mellan energisystem och framtida energiutveckling i Danmark och Sverige".
Föreläsare: Erik Ahlgren, Chalmers Tekniska Universitet.
Aahlborgs Universitet presenterade forskningsprojket inom grön omställning/hållbar tillväxt i medborgardialog.

I maj månad, andra workshop i Dals Ed med våra samarbetsparters.
Tema för workshopen var: "Vad är energi för våra brukare: " förståelse och kunskap kring hur energin ingår i medborgarnas vardag. Anna Elofsson föreläste kring: "Våga vara modig och störa för att påverka andra". Bengt Berling och Malin Sairo, Miljökontoret i Dalsland berättade om deras miljödialogsarbete i kommunerna.

I september månad, tredje workshop i Aalborgs kommun.
Tema för workshop var: "Demokrati och kommunikation"
Förståelse för demokrati, inflytande och vilka möjligheter demokratin har i vårt arbete som kommunala medarbetare.
Föreläsare: Johannes Andersen, Aalborgs Universitet
Thomas Larsen, Vibeke Breurbach, Skanderborgs kommun.  

I november månad, fjärde workshop på Energikontoret i Malmö.
Tema på workshop är:
"Uppsamling av resultat och beskrivning av metod och verktyg".

Vid Melleruds miljömässa genomfördes en dialoginsast inom
Samskapande grön omställning.
Resultat av den dialoginsatsen finns att läsa mer om under fliken infomaterial.

För mer info: besök vår gemensamma hemsida för
Samskapande Grön Omställning:
www.sagrom.com

Projektansvar: Dan Gunnardo
Projektledare:  Jenny Christensen

Fossilfri Gränsregion 2030
För mer information kring Fyrbodals pågående projekt Fossilfria transporter besök: www.fossiloberoende2030.se


 

Sidan uppdaterades 2017-01-01

Kontaktpersoner

Jenny Christensen
Energisamordnare
Telefon 0530 - 93 94 10
jenny.christensen@dalsland.se