Energi- och klimatsamverkan Dalsland

Genom energi- och klimatsamverkan samordnas energi- och klimatinsatserna i Dalsland. Genom en breddad samverkan erbjuds fortsatt, kommunal energirådgivning till privatpersoner, föreningar och företag. Samtidigt intensifierar kommunerna arbetet från och med år 2017 för att minska klimatpåverkan från den egna verksamheten. En viktig del i vår samverkan är deltagande i nätverk och projekt såsom ”Samskapande grön omställning” för att kunna bidra, lära och genomföra energiåtgärder i bred dialog med medborgare och olika aktörer.

Energi- och klimatrådgivning

Dalslands kommuner erbjuder kostnadsfri och opartisk energi- och klimatrådgivning till alla som bor eller verkar i Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud, Åmål eller Vänersborgs kommun. Till rådgivningen kan privatpersoner, föreningar och företag vända sej för att få oberoende information. Energi-och klimatrådgivning bedrivs via Dalslands Miljö- och Energiförbund i samarbete med Hållbar Utveckling Väst. Mer info genom nedanstående länkar: 

www.facebook.com/radgivningvast


Kommunernas energi- och klimatarbete

I de kommunala verksamheterna arbetas aktivt och samordnat för att minska klimatpåverkan och genomföra åtgärder för att minska energianvändningen, och öka andel förnybar energi. Syftet är att nå uppsatta energi- och klimatpolitiska mål. Det energi- och klimatstrategiska arbetet bedrivs via Dalslands miljö- och energiförbund i samarbete med Bengtsfors-, Dals-Ed-, Färgelanda-, Mellerud-, och Åmåls kommun.


Projektet, Samskapande grön omställning

I interreg projektet "Samskapande Grön Omställning" är målet att skapa en hållbar utveckling i bred dialog mellan politiker tjänstemän, medborgare och näringsliv för att stimulera efterfrågan och produktion av förnybar energi. Dalslands Miljö- och Energiförbund är en partner tillsammans med Hjörring kommun, Aalborgs universitet, Chalmers tekniska högskola, energikontoret Skåne samt Aalborgs kommun. Projektet pågår mellan 2016-01-01 till 2018-12-31.


 

Sidan uppdaterades 2017-12-27

Kontaktpersoner

Jonny Leandersson
Energi- och klimatstrateg
Tel: 0530 - 93 94 53
jonny.leandersson@dalsland.se

Jenny Christensen
Energi- och klimatrådgivare
Projektledare SGO

Telefon 0530 - 93 94 10
jenny.christensen@dalsland.se